Ендокринология

За отделението:
Отделението по ендокринология и болести на обмяната е специализирано в диагностиката и лечението на множество заболявания на жлезите с вътрешна секреция като захарен диабет, метаболитен синдром, тиреоидни заболявания, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и функцията на паращитовидните жлези, заболявания на хипофизата, надбъбречните и половите жлези.

Отделението разполага с 15 болнични легла и висококвалифициран персонал, които осъществяват навременна и компетентна диагностична и терапевтична дейност, съобразена със стандартите за добра клинична практика.

Дейности:
В Отделението по ендокринология се използва най-висок клас ехографски апарат, създаващ възможност за прецизна визуализация на дифузни и огнищни промени в структурата на щитовидната жлеза, на паращитовидните жлези, шийни лимфни възли или туморните формации в шийната област.

При пациентите със захарен диабет има възможност за 24-часово мониториране на кръвната захар чрез включване на глюкозен сензор за точно определяне на инсулиновата доза и инсулиновата схема при започване или промяна в инсулиновата терапия.

На територията на отделението има възможност за осъществяване на анализ на телесния състав чрез апарат за биоелектрически импеданс с определяне на процента мазнини от общото телесно тегло, наличието на висцерална мастна тъкан, съдържанието на телесна вода, базалната метаболитна активност и метаболитната възраст. Въз основа на получените резултати от изследването се назначава и изготвя индивидуален диетичен режим.

За пациентите със захарен диабет се провеждат ежеседмични обучения в малки групи по програмата “Diabetes conversation map”.

При пациентки с поликистозен овариален синдром и двойки с репродуктивни проблеми се провежда пълен хормонален анализ и преценка на метаболитните нарушения.