Съдова хирургия

За клиниката:
Клиниката по съдова хирургия предоставя всички съвременни възможности за диагностика и хирургични интервенции на съдови заболявания – открита хирургия, ендоваскуларни интервенции и консервативно лечение. Екипът на клиниката има дългогодишен професионален опит в областта на съдовата хирургия и извършени общо над 10 000 оперативни интервенции. Ендоваскуларната хирургия е предпочитаният метод на работа в клиниката, поради възможностите за приложение на щадящи, безкръвни манипулации и по-бързото възстановяване на пациентите. Превенцията на усложненията на диабетното стъпало чрез ендоваскуларна процедура спасява и отлага във времето ампутации на пръсти и крайници. Комбинацията от различните подходи в лечението е водещо в дейността на клиниката с цел постигане на дългосрочни решения за здравето и живота на пациентите.

Дейности:
В клиниката по съдова хирургия успешно се прилагат всички съвременни постижения на медицината за лечение на съдовите заболявания, включително оперативно лечение на периферните съдове, хирургични интервенции при политравматизъм на крайници, лечение на разширени вени и венозни тромбози чрез комбинация от лазерна аблация, склерозация, микровенектомия, хирургия и  venablock техники, ендоваскуларно лечение на аневризми на аортата и периферните съдове, ендартеректомия и ендоваскуларно лечение на екстракраниални мозъчни съдове, лечение на спешни съдови заболявания като емболия, тромбоза, руптура, ендоваскуларно лечение на постфлебитен синдром, комплексно лечение на съдово-свързани туморни малформации, вродени съдови аномалии, фистули, минимално инвазивни процедури за лечение на каротидни и периферни съдове и аневризми на абдоминалната аорта (EVAR), емболизация на кръвоносни съдове, неоангиогенеза със стволови клетки, ранна превенция и хирургично лечение на диабетно стъпало, лечение на труднозарастващи рани чрез вакуум аспирация, изграждане на постоянен съдов достъп за хемодиализа и химиотерапия.