Контакти

Телефон

+359-64-678-400

Адрес

ул. Пиер Кюри 2
Плевен 5800, България

Уебсайт

Часове за свиждане:
вторник и четвъртък: 16:00-17:00
събота и неделя: 13:00-14:00

Свиждания в отделенията по кардиохирургия и реанимация не са позволени.

Допуска се само един посетител за деня. Не се допускат лица под 18 години.