Ценоразпис на МБАЛ Сърце и мозък – Бургас

I. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

1. КОНСУЛТАЦИИ

1.1 Първични консултации
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU89099 Първичен преглед бр. 60,00 лв.
ZU89200 Първичен преглед от кардиолог бр. 60,00 лв.
ZU89066 Първичен преглед - консултация от доц. Харитонов бр. 120.00 лв.
ZU89740 Първичен преглед с ехокардиография от доц. Л. Мирчева бр. 150,00 лв.
ZU89743 Първичен преглед от доц. М. Мирчев бр. 120.00 лв.
ZU89745 Първичен преглед - консултация от доц. В. Корновски бр. 120.00 лв.
ZU89746 Първичен преглед от доц. А. Карашмалъков бр. 120.00 лв.
ZU89701 Първичен преглед от д-р Братоев бр. 120,00 лв.
ZU00080 Първичен преглед от доц. Тодоров бр. 80,00 лв.
ZU00081 Преглед с мануална терапия доц. Тодоров бр. 120,00 лв.
ZU00070 Първичен преглед от проф. Иван Димитров бр. 120,00 лв.
ZU00098 Първичен преглед - консултация от проф. Петров бр. 120,00 лв.
ZU89070 Първичен преглед от хабилитирано лице бр. 120,00 лв.
ZU8903K Първичен преглед с ехография бр. 80,00 лв.
ZU89714 Първичен преглед с ултразвук бр. 50,00 лв.
1.2. Вторични консултации
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU89724 Вторичен педиатричен преглед бр. 30,00 лв.
ZU89012 Вторичен преглед бр. 40,00 лв.
AMS03 Вторичен преглед - консултация от доц. Харитонов бр. 60.00 лв.
ZU89741 Вторичен преглед - доц. Л. Мирчева бр. 70,00 лв.
ZU89744 Вторичен преглед от доц. М. Мирчев бр. 60.00 лв.
ZU89747 Вторичен преглед от доц. А. Карашмалъков бр. 60.00 лв.
ZU89702 Вторичен преглед д-р Братоев бр. 60,00 лв.
ZU89719 Вторичен преглед и/или ехорафия бр. 40,00 лв.
ZU89040 Вторичен преглед от хабилитирано лице бр. 60,00 лв.
ZU00071 Вторичен преглед проф. Иван Димитров бр. 60,00 лв.
MIKH0144 Преглед след 18:00 ч. и почивни дни бр. 150,00 лв.
SIMB232 Смяна на терапия бр. 10,00 лв.
SIMB026 Домашно посещение от лекар бр. 150,00 лв.
1.3. Външни консултации
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZFA0004 Външна консултация без оперативна намеса от специалист от друго здравно заведение бр. 50,00 лв.
ZZ029Z1 Външна консултация с оперативна намеса от специалист от друго здравно заведение бр. 150,00 лв.
1.4. Предоперативни консултации
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU89009 Предоперативна консултация от специалист Вътрешни болести или Кардиология бр. 60,00 лв.
ZU89016 Предоперативна консултация от специалист Анестезиология и интензивно лечение бр. 50,00 лв.

2. МАНИПУЛАЦИИ

2.1. Вземане на биологичен материал
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU00005Вземане на венозна кръвбр.6,00 лв.
ZU99996Вземане на капилярна кръвбр.4,00 лв.
ZU99994Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализбр.18,00 лв.
ZU86112Вземане на материал за микробиологично изследванебр.3,54 лв.
ZU86112Вземане на материал за изследване /гърлен, носен, раневи и др./бр.4,00 лв.
ZU99995 Вземане на материал за изследване на хемокултури бр. 10,00 лв.
2.2. Други медицински процедури
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU83982 Подкожна инжекция бр. 6,00 лв.
ZU83981 Мускулна инжекция бр. 6,00 лв.
ZU99291 Венозна инжекция бр. 18,00 лв.
ZU9929D Венозна инфузия /система/ до 30 мин бр. 20,00 лв.
ZU9929E Венозна инфузия /система/ над 30 мин бр. 35,00 лв.
ZU38992 Поставяне на периферен венозен път бр. 25,00 лв.
ZU38931 Поставяне на централен венозен път бр. 60,00 лв.
ZU93590 Амбулаторно третиране на супорирала рана бр. 80,00 лв.
ZU97847 Сваляне на конци бр. 18,00 лв.
ZU57947 Поставяне на уретрален катетър бр. 40,00 лв.
GNF9648X Промиване на уретрален катетър бр. 25,00 лв.
ZU1000010 Обработка на венозна рана бр. 75,00 лв.
ZU1000011 Вторична обработка на венозна рана бр. 40,00 лв.

3. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3.1. Функционални изследвания на сърце
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU89611Измерване на артериално наляганебр.6,00 лв.
ZU89521ЕКГ 12 отвежданиябр.20,00 лв.
ZU88720 Ехокардиография бр.50,00 лв.
ZU89434Стрес ехокардиография с фармакологично средствобр.236,00 лв.
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 50,00 лв.
ZU88723 Трансезофагеална ехокардиография бр. 150,00 лв.
ZU88715 Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография бр. 200,00 лв.
ZU89503 Холтер ЕКГ (24-часово сърдечно мониториране) бр. 50,00 лв.
ZU89610 Холтер RR (24-часово мониториране на артериално налягане бр. 50,00 лв.
ZU89433 Стрес тест с велосипеден ергонометър бр. 60,00 лв.
MIKH0160 Контраст при алкохолна аблация Sono Vueбр.147,50 лв.
3.2. Функционални изследвания на периферни съдове
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU88774 Венозен доплер – (долни, горни крайнци) бр. 30,00 лв.
ZU88778 Доплерова сонография на периферни съдове бр. 60,00 лв.
ZU88716 Доплер на каротидни и вертебрални артерии бр. 70,00 лв.
ZU88717 Транскраниален доплер бр. 35,00 лв.
ZU88714 Артериален Ехо доплер бр. 50,00 лв.
ZU880000766 Ехо доплер на коремна аорта и клоновете ѝ бр. 50,00 лв.
ZU88772 Ехо доплер на вена кава и притоците ѝ бр. 50,00 лв.
ZU89030A Първичен преглед с доплер бр. 84,00 лв.
ZU89030B Вторичен преглед с доплер бр. 54,00 лв.
ZU89030C Доплерсонография на всички съдове бр. 100,00 лв.
ZU89030D Склерозация на вени бр. 140,00 лв.
3.3. Контрол на пейсмейкърна система
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU45410 Контрол на кардиостимулатор бр. 50,00 лв.
3.4. Функционални изследвания и консултации
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU89501 Първиченконсултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ и ехокардиография, холтер изследване бр. 150,00 лв.
ZU89140 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 60,00 лв.
ZU93080 Електромиография (ЕМГ) бр. 60,00 лв.
ZZ02402 Зрителни евокирани потенциали бр. 60.00 лв.
P756000034 Ултразвукова д-ка на екстракраниални мозъчни съдове (каротидни артерии) бр. 70,00 лв.

4. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

4.1. Хематологични и морфологични анализи

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DH49051 СУЕ (Панченко) бр. 3,75 лв.
DH49058 СУЕ (Westergreen) бр. 3,75 лв.
DH41051 ПКК, автоматично, с диференциално броене бр. 9,00 лв.
DH81050 Диференциална кръвна картина - микроскопско изследване бр. 8,75 лв.
DH8B050 Морфология на еритроцити - микроскопско изследване бр. 8,26 лв.
4.2. Биохимични и имунологични анализи
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DC97000S Креатинин бр. 3,75 лв.
DCW4000S Билирубин-общ бр. 3,75 лв.
DCW3000S Билирубин-директен бр. 3,75 лв.
DCV3000S Пикочнакиселина бр. 3,75 лв.
DC81000S Холестерол бр. 3,75 лв.
DCTG000S Триглицериди бр. 3,75 лв.
DCWD000S HDL - холестерол бр. 6,00 лв.
DCWG000S LDL - холестерол бр. 8,75 лв.
VIS0006 Липиден профил /Холестерол + HDL-хол. + LDL-хол. + Триглицериди/ бр. 15,00 лв.
DCQ9000S Общ белтък бр. 3,75 лв.
DCV5000S Урея (BUN) бр. 3,75 лв.
DC22000S Албумин бр. 3,75 лв.
DCDT000S Глюкоза бр. 3,75 лв.
DC58000S АСАТ (AST) бр. 3,75 лв.
DC1A000S АЛАТ (ALT) бр. 3,75 лв.
DC94000S Креатин киназа (CK) бр. 6,25 лв.
DC8A000S Креатин киназа (MB фракция) бр. 5,00 лв.
DCD5000S Гама-глутамил трансфераза (GGT) бр. 3,75 лв.
DC2P050S Алкална фосфатаза (ALP) бр. 3,75 лв.
DC31000S Алфа-Амилаза бр. 5,00 лв.
DCJN000S Лактат дехидрогеназа (LDH) бр. 5,00 лв.
DCJE000S Липаза бр. 6,00 лв.
DCFP050S Гликиран хемоглобин - Нb A1C бр. 14,00 лв.
DCW7000S CRP бр. 25,00 лв.
DC3P001 PCT - Прокалцитонин бр. 34,00 лв.
DCXJ000S Тропонин бр. 27,14 лв.
DDFC000S Химично изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра. бр. 5,00 лв.
ZU91691S Микроскопско изследване на седимент бр. 3,54 лв.
DDFU000 Валпроева киселина бр. 25,00 лв.
DCX6089 Имунофиксационна електрофореза на серумни белтъци бр. 80,00 лв.
DCX6093 Имунофиксационна електрофореза на урина бр. 90,00 лв.
DB0C002 Интерлевкин 6 бр. 30,00 лв.
DC77000 Карцино-Ембрионален Антиген (CEA) бр. 20,00 лв.
ZU40003 Кларивен-механично химична аблация (МОКА) бр. 1 400,00 лв.
ZU90331 Носен, гърлен, ушен секрет бр. 11,80 лв.
DH4105@ Пълна кръвна картина (ПКК-20) БС бр. 12,50 лв.
DCC9000 Феритин бр. 21,00 лв.
DC6R000 CA 125 бр. 20,00 лв.
DC6S000 CA 15-3 бр. 20,00 лв.
DC6V000 CA 19-9 бр. 20,00 лв.
DC6A000 CA 72-4 бр. 30,00 лв.
DCGX000 IgA - серум бр. 11,00 лв.
DCH3000 IgG - серум бр. 11,00 лв.
DCH6000 IgM - серум бр. 11,00 лв.
4.3. Микроелементи
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DC6P000S Общ калций бр. 4,00 лв.
DCNP000S Неорганични фосфати бр. 4,00 лв.
DCKQ000S Магнезий бр. 4,00 лв.
DC7Q000S Хлориди бр. 6,25 лв.
DCPH000S Калий бр. 5,00 лв.
DCRH000S Натрий бр. 5,00 лв.
DCJ6000S Желязо бр. 12,50 лв.
DCJ1000S Тотален желязосвързващ капацитет (TIBC) бр. 8,75 лв.
4.4. Кръвно – газов анализ
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DC000P0 Кръвно - газов анализ бр. 12,50 лв.
4.5. Клинико – лабораторни профили
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DCDT050 Кръвнозахарен профил - трикратен (вкл. вземане на периферна кръв) бр. 10,00 лв.
DCDT050@ Кръвнозахарен профил - четирикратен (вкл. вземане на периферна кръв) бр. 12,00 лв.
DCDT051 Кръвнозахарен профил – шесткратен (вкл. вземане на периферна кръв) бр. 16,00 лв.
4.6. Хемостазни изследвания
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DH7V020@ Протромбиново време, PT бр. 5,00 лв.
DH0C050 APTT бр. 5,00 лв.
DH4L020 Фибриноген бр. 6,25 лв.
DH28020 Тромбиново време (ТТ) бр. 10,00 лв.
DH02550@ Време на кървене бр. 2,40 лв.
DH4F020 D-димери бр. 20,00 лв.
DCPU000 PSA-Total бр. 20,00 лв.
4.7. Изследвания на хормони
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DCSS000S Тиреостимулиращ хормон (TSH) бр. 16,00 лв.
DCSX000S Свободен Т4 (Ft4) бр. 16,00 лв.
DM9Q00N Anti TPO /MAT/ бр. 18,00 лв.
4.8. Кръвосъсирване специализирани изследвания
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DH740U0 Тромбоцитна агрегация с ADP тест /% инхибиция/ бр. 40,00 лв.
4.9. Други
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU90539 Серологично изследване на кръв бр. 40,00 лв.

5. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

5.1. Микробиологични изследвания
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DM2Y00D CMV IgG бр. 17,00 лв.
DM2Z00D CMV IgM бр. 17,00 лв.
DM4G00D EBV EBNA-1 IgG бр. 20,00 лв.
DM4F00D EBV IgM бр. 17,00 лв.
DM4N00D HBe Ag бр. 17,00 лв.
DM4Q00D HBs Ag бр. 12,00 лв.
DM5D00E HIV Ab/Ag бр. 20,00 лв.
DMZZZ44 Calprotectin бр. 43,00 лв.
DM4H00D Anti - HAV IgM бр. 17,00 лв.
DM4S00D Anti-HAV total бр. 20,00 лв.
DM4K00E Anti-HBc IgM бр. 20,00 лв.
DM4L00E Anti-HBc-total бр. 20,00 лв.
DM4M00D Anti-Hbe бр. 17,00 лв.
DM4P00D Anti-HBs бр. 17,00 лв.
DM4R00Е Anti-HCV бр. 15,00 лв.
DM0W2KW Фецес диагностично - E. coli, Shigella, Salmonella, Candida, Campylobacter, S.aureus бр. 11,80 лв.
DM0W1KW Фецес профилактично - E. coli, Shigella, Salmonella бр. 9,44 лв.
DM0F0KK Фецес с причинител и антибиограма бр. 17,70 лв.
DM0V030 Урина без растеж бр. 21,50 лв.
DM99F01 Раневи секрет бр. 17,70 лв.
DC20060S Микроалбуминурия бр. 12,00 лв.
DM99F02 Изследване на рани с причинител и антибиограма бр. 24,00 лв.
DM0W6QW Изследване на урина с микробен причинител и антибиограма бр. 21,50 лв.
DM99F05 Изследване на хемокултури (аеробна и анаеробна) бр. 47,00 лв.
DMZZZ21 Изследване COVID-19 Ag бърз тест бр. 30,00 лв.
DMZZZ23 Изследване COVID-19 Ag, Грип А+B - бърз тест бр. 30,00 лв.
ZU899690 Вагинална микробиология бр. 35,00 лв.
DC22000S Албумин бр. 3,75 лв.

6. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

6.1. Рентгеноскопии
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU87491 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце бр. 25,00 лв.
6.2. Рентгенографии
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU87170 Рентгенография на черепни кости – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87170A Рентгенография на черепни кости – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU87170B Рентгенография на специални черепни центражи бр. 30,00 лв.
ZU87160 Рентгенография на лицеви кости бр. 20,00 лв.
ZU87160A Рентгенография на нос бр. 15,00 лв.
ZU87150 Рентгенография на околоносни синуси бр. 20,00 лв.
ZU87161 Рентгенография на челюстите в специални проекции бр. 20,00 лв.
ZU87220 Рентгенография на шийни прешлени – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87220A Рентгенография на шийни прешлени – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU87221 Рентгенография на шийни прешлени - профилна и коси бр. 25,00 лв.
ZU87290 Рентгенография на гръбначни прешлени бр. 20,00 лв.
ZU87441 Рентгенография на гръдни прешлени – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87441A Рентгенография на гръдни прешлени – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU87241 Рентгенография на лумбални прешлени – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87241A Рентгенография на лумбални прешлени – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88210 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр. 15,00 лв.
ZU87431 Рентгенография на клавикула бр. 20,00 лв.
ZU87430 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр. 15,00 лв.
ZU88330 Рентгенография на скапула бр. 15,00 лв.
ZU88211 Рентгенография на раменна става – една проекция бр. 15,00 лв.
ZU88211A Рентгенография на раменна става – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88212 Рентгенография на хумерус – една проекция бр. 15,00 лв.
ZU88212A Рентгенография на хумерус – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88220 Рентгенография на лакетна става – една проекция бр. 15,00 лв.
ZU88220A Рентгенография на лакетна става – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88220B Рентгенография на предмишница – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU88220C Рентгенография на предмишница – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88230 Рентгенография на гривнена става – една проекция бр. 15,00 лв.
ZU88230A Рентгенография на гривнена става – две проекции бр. 20,00 лв.
ZU88231 Рентгенография на длан и пръсти – една проекция бр. 15,00 лв.
ZU88231A Рентгенография на длан и пръсти – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88240A Рентгенография симетрична лицева на двете ръце бр. 25,00 лв.
ZU88240 Рентгенография на крайници бр. 15,00 лв.
ZU87240 Рентгенография на сакриолиачна става бр. 20,00 лв.
ZU87241B Рентгенография на сакрум – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87241C Рентгенография на сакрум – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88260 Рентгенография на таз – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87241D Рентгенография на опашна кост – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU87241E Рентгенография на опашна кост – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88261 Рентгенография на тазобедрена става – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU88261A Рентгенография на тазобедрена става – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88270 Рентгенография на бедрена кост – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU88270A Рентгенография на бедрена кост – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88271 Рентгенография на коленна става – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU88271A Рентгенография на коленна става – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88271B Рентгенография на колянна става с натоварване бр. 25,00 лв.
ZU88272 Рентгенография на подбедрица – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU88272A Рентгенография на подбедрица – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88280 Рентгенография на глезенна става – една проекция бр. 20,00 лв.
ZU88280A Рентгенография на глезенна става – две проекции бр. 25,00 лв.
ZU88281 Рентгенография на стъпало и пръсти – една проекция бр. 15,00 лв.
ZU88281A Рентгенография на стъпало и пръсти – две проекции бр. 20,00 лв.
ZU88281D Рентгенография на стъпало и пръсти с натоварване бр. 25,00 лв.
ZU87432 Рентгенография на стернум бр. 20,00 лв.
ZU87433 Рентгенография на ребра бр. 20,00 лв.
ZU87440 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр. 25,00 лв.
ZU88281B Рентгенография на бял дроб (лицева) бр. 15,00 лв.
ZU88281C Рентгенография на бял дроб (лицева и профил) бр. 20,00 лв.
ZU87490 Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум бр. 30,00 лв.
ZU88580 Рентгенография на сърце и медиастинум с контрастиран хранопровод бр. 50,00 лв.
ZU88190 Обзорна рентгенография на корем бр. 30,00 лв.
6.3. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU87030 КТ на глава бр. 120,00 лв.
ZU8838Z КТ на шийни прешлени бр. 120,00 лв.
ZZ01Z3S КТ на гръден кош бр. 120,00 лв.
ZZ01Z3 КТ на коремни органи бр. 120,00 лв.
ZU88381 КТ на малък таз бр. 120,00 лв.
ZU87170D КТ на гръбначни прешлени бр. 120,00 лв.
ZU87170C КТ на крайници бр. 120,00 лв.
ZU87170E КТ калции в коронарни съдове бр. 120,00 лв.
ZU87410 КТ - урография бр. 140,00 лв.
ZZ01Z3Q КТ - мозъчна ангиография бр. 170,00 лв.
ZU88387 КТ на каротидни артерии бр. 165,00 лв.
ZU88400 КТ коронарни съдове бр. 250,00 лв.
ZU87170G КТ на аорта бр. 200,00 лв.
ZU8898G КТ на сърце и аорта бр. 400,00 лв.
ZU87170K КТ на периферни съдове бр. 200,00 лв.
ZU88400A КТ ангиопулмография бр. 170,00 лв.
ZU88400B КТ Остиодензиометрия бр. 65,00 лв.
6.4. Контрастна материя и консумативи КТ
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZZ0000V Контрастна материя и консумативи за апликация до 120 кг. бр. 110,00 лв.
ZZ0000L Контрастна материя и консумативи за апликация над 120 кг. бр. 150,00 лв.
6.5. Ядрено магнитен резонанс ЯМР
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU8897A ЯМР на глава бр. 300,00 лв.
ZU8897B ЯМР на шиен сегмент бр. 300,00 лв.
ZU8897C ЯМР на гръден сегмент бр. 300,00 лв.
ZU8897D ЯМР на лумбален сегмент /поясен/ бр. 300,00 лв.
ZU8897G ЯМР на ТБС бр. 300,00 лв.
ZU8897H ЯМР на хипофиза бр. 300,00 лв.
ZU8897I ЯМР на колянна става бр. 300,00 лв.
ZU8897J ЯМР на лакетна става бр. 300,00 лв.
ZU8897K ЯМР на раменна става бр. 300,00 лв.
ZU8897L ЯМР на гривнена става бр. 300,00 лв.
ZU8897M ЯМР на глезенна става бр. 300,00 лв.
ZU8897N ЯМР на ходило бр. 300,00 лв.
ZU8897O ЯМР - изследване на глава без контраст със съдови програми бр. 330,00 лв.
ZU8897P ЯМР за втора анатомична област и всяка следваща (не важи за комбинация корем и малък таз) бр. 250,00 лв.
ZU8897Q ЯМР - 3 сегмента (изследване на цял гръбнак) бр. 600,00 лв.
ZU8897R ЯМР без контраст на шия /меки тъкани или каротиди/ бр. 330,00 лв.
ZU8897S ЯМР без контраст на торакс бр. 330,00 лв.
ZU8897T ЯМР без контраст на медиастинум бр. 330,00 лв.
ZU8897U ЯМР без контраст на корем бр. 350,00 лв.
ZU8897V ЯМР без контраст на малък таз бр. 350,00 лв.
ZU8897W ЯМР без контраст на дълги кости /бедро, подбедрица, мишница, предмишница/ бр. 350,00 лв.
ZU8898B ЯМР - сегмент на гръбначен стълб бр. 300,00 лв.
ZU8898E ЯМР - НЗОК и второ платено изследване (не важи за комбинация корем и малък таз) бр. 250,00 лв.
ZU8898I ЯМР на корем и малък таз бр. 650,00 лв.
ZU8898H ЯМР - НЗОК и второ платено изследване /корем или малък таз/ бр. 300,00 лв.
ZU8898K ЯМР на Млечна жлеза бр. 300,00 лв.
6.6. Контрастна материя ЯМР
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU0000E ЯМР контраст и консумативи за апликация до 120 кг. бр. 100,00 лв.
ZU0000F ЯМР контраст и консумативи за апликация над 120 кг. бр. 200,00 лв.
ZU8898M ЯМР на млечна жлеза - контраст и консумативи за апликация бр. 150,00 лв.

II. СТАЦИОНАР

1. ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

1.1. Инвазивни изследвания и интервенционални процедури
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
P708013 Коронарография бр. 1 900,00 лв.
1.2. Електрокардиостимулация
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
GMI0012 Ресинхронизираща система за стимулация ICD/CRT/CRTD кардиовертер дефибрилатор бр. 7 080,00 лв.
1.3. Кардиохирургични и гръдни интервенции при възрастни
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU34041 Плеврална пункция бр. 220,00 лв.
P732016 Торакоцентезия бр. 270,00 лв.
MHIK0125 Минимално инвазивна клапна хирургия бр. 2 000,00 лв.

2. ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

2.1. Интервенционални процедури
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
P708004 Кавография бр. 280,00 лв.
P608005 Висцерална селективна артериография бр. 280,00 лв.
P708006 Селективна каротидография бр. 280,00 лв.
ZU36011 Затваряне на съд с устройство (ANGIO SEAL) бр. 350,00 лв.
MHIK0126 Трансезофагеална триизмерна ехокардиография – TEE бр. 300,00 лв.
MIKH0141 Фракционен резерв за определяне на хемодинамичната значимост на коронарните стенози – FFR бр. 600,00 лв.
MIKH0143 Интраваскуларен ултразвук – IVUS бр. 600,00 лв.
MHIK0127 Интраоперативно ултразвуково изследване на аортната стена и флуометрия на бай-пас графтове бр. 1 600,00 лв.
2.2. Специализирани хирургични процедури
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
GMI0017 Поставяне на постоянен венозен порт бр. 590,00 лв.
2.3. Общохирургични процедури
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU86092 Инцизия на флегмон, абсцес бр. 240,00 лв.
2.4. Анестезия
Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU89010 Консултация с анестезиолог бр. 50,00 лв.
ZU03912 Обща анестезия бр. 100,00 лв.

3. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
FU89001 Избор на Лекуващ лекар в отделение по Кардиология бр. 300,00 лв.
FU89002 Избор на Лекуващ лекар в отделение по Инвазивна кардиология бр. 500,00 лв.
FU89004 Избор на Лекар в отделение по Кардиохирургия бр. 500,00 лв.
FU89005 Избор на Екип в отделение по Кардиохирургия бр. 900,00 лв.
FU89006 Избор на Лекар в отделение по Съдова хирургия бр. 500,00 лв.
FU89011 Избор на Екип в отделение по Съдова хирургия бр. 900,00 лв.
FU89008 Избор на Лекар в отделение по Неврохирургия бр. 500,00 лв.
FU89009 Избор на Екип в отделение по Неврохирургия бр. 900,00 лв.
FU89010 Избор на Лекар в отделение по Нервни болест бр. 300,00 лв.
FU89025 Избор на екип в отделение Обща Хирургия бр. 900,00 лв.
FU89023 Избор на лекар в отделение Обща Хирургия бр. 500,00 лв.
FU89020 Избор на екип в отделение по гръдна хирургия бр. 900,00 лв.
FU89021 Избор на лекар в отделение по гръдна хирургия бр. 500,00 лв.
ZU00151 Избор на екип по АПр 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 100,00 лв.
FU89026 Избор на екип в отделение физикална и рехабилитационна медицина (Лекар специалист физиотерапия и рехабилитация, Лекар специалист по основното заболяване, мед. сестра, двама рехабилитатори и санитар) бр. 900,00 лв.
FU89027 Избор на екип в отделение физикална и рехабилитационна медицина (Лекар специалист физиотерапия и рехабилитация, Лекар специалист по основното заболяване, мед. сестра и рехабилитатор) бр. 600,00 лв.
FU89028 Избор на е лекар в отделение физикална и рехабилитационна медицина бр. 300,00 лв.
FU89035 Избор на екип в отделение Гастроентерология бр. 500.00 лв.
FU89036 Избор на лекар в отделение Гастроентерология бр. 300.00 лв.
ZU89079 Избор на екип за анестезия при ендоскопски процедури в отделение по Гастроентерология бр. 100.00 лв.
FU89038 Избор на екип в отделение по Урология бр. 900.00 лв.
FU89039 Избор на лекар в отделение по Урология бр. 500.00 лв.
FU89040 Избор на eкип в отделение по Ортопедия и Травматология бр. 900.00 лв.
FU89041 Избор на лекар в отделение по Ортопедия и Травматология бр. 500.00 лв.
ZU81032 Първичен избор на екип по КП 218 бр. 500,00 лв.
ZU81033 Първичен избор на екип по КП 221 бр. 400,00 лв.
ZU81034 Първичен избор на екип по КП 217.2 бр. 700,00 лв.
ZU81035 Първичен избор на екип по КП 217.2 за пациенти на МБАЛ Сърце и мозък бр. 350,00 лв.
ZU81036 Първичен избор на екип по КП 159 бр. 250,00 лв.
ZU81037 Първичен избор на екип по КП 217.3 бр. 500,00 лв.
ZU81038 Първичен избор на екип по КП 217.1 бр. 400,00 лв.
ZU81039 Първичен избор на екип по КП 220 бр. 350,00 лв.
ZU81040 Първичен избор на екип по КП 219 бр. 300,00 лв.
ZU81041 Първичен избор на екип по КП 222 бр. 250,00 лв.
ZU81042 Първичен избор на екип по КП 210 бр. 200,00 лв.
ZU81043 Първичен избор на екип по АПр 22 бр. 100,00 лв.
ZU81044 Първичен избор на екип по АПр 23 бр. 100,00 лв.
ZU81045 Първичен избор на екип по АПр 28 бр. 100,00 лв.
ZU81046 Следващ избор на екип по КП 218 бр. 250,00 лв.
ZU81047 Следващ избор на екип по КП 221 бр. 200,00 лв.
ZU81048 Следващ избор на екип по КП 159 бр. 125,00 лв.
ZU81049 Следващ избор на екип по КП 217.3 бр. 250,00 лв.
ZU81050 Следващ избор на екип по КП 217.1 бр. 200,00 лв.
ZU81051 Следващ избор на екип по КП 220 бр. 175,00 лв.
ZU81052 Следващ избор на екип по КП 219 бр. 150,00 лв.
ZU81053 Следващ избор на екип по КП 222 бр. 125,00 лв.
ZU81054 Следващ избор на екип по КП 210 бр. 100,00 лв.
ZU81055 Следващ избор на екип по АПр 22 бр. 50,00 лв.
ZU81056 Следващ избор на екип по АПр 23 бр. 50,00 лв.
ZU81057 Следващ избор на екип по АПр 28 бр. 50,00 лв.
ZU81060 Следващ избор на екип по КП 217.2 бр. 350,00 лв.

4. ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕСТОЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MHIK0135 Меню за хранене, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим ден 30,00 лв.
GFS006 Леглоден ден 120,00 лв.
ZBF0014 Самостоятелна стая на ден ден 150,00 лв.

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZFB0005Z Престой на придружител в стая с две легла, с осигурена храна ден 120,00 лв.
Z0000А1Z Придружител на ден ден 100,00 лв.
Z0000А2 Придружител на ден на лице между 9 и 13 год. възраст ден 50,00 лв.
Z0000А3 Придружител на ден на лице между 13 и 18 год. възраст ден 80,00 лв.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZFB0014 Допълнителен сестрински пост за 12 ч. бр. 100,00 лв.
ZFB0015 Допълнителни санитарни грижи за 12 ч. бр. 50,00 лв.
MHIK0131 Допълнителна рехабилитация – три пъти дневно бр. 70,00 лв.
MHIK0134 Избор на Рехабилитатор ден 30,00 лв.
SIMB003 Леглоден по желание в отделение Кардиология бр. 120,00 лв.
SIMB004 Леглоден по желание в отделение Кардиохирургия бр. 120,00 лв.
SIMB241 Леглоден по желание в отделение Съдова хирургия бр. 120,00 лв.
SIMB242 Леглоден по желание в отделение Неврохирургия бр. 120,00 лв.
SIMB243 Леглоден по желание в отделение Неврология бр. 120,00 лв.
SIMB005 Леглоден интентизивно лечение / КАИЛ / бр. 500,00 лв.
SIMB244 Първоначален сет за хемофилтрация бр. 950,00 лв.
K05119Z Хемофилтрация на ден ден 500,00 лв.
SIMB245 Tрахеостома бр. 700,00 лв.
ZU89021 Експертиза на неработоспособност ТЕЛК бр. 40,00 лв.

7. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZFT0017 Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Плевен/Бургас без медицински персонал бр. 50,00 лв.
ZFT0019 Ползване на специализиран транспорт “линейка” в рамките на град Плевен/Бургас с медицински екип - лекар и медицинска сестра (на всеки започнат час) час 50,00 лв.
ZFT0014@ Ползване на специализиран транспорт “линейка” извън град Бургас (на км/пробег) км 2,00 лв.
ZFT0021 Ползване на специализиран транспорт “линейка” извън град Плевен/Бургас с медицински пеiсонал - мед. сестра и лекар (на всеки започнат час) час 30,00 лв.

III. ДРУГИ

1. ТАКСИ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
Z000001 Потребителска такса - клинична пътека ден 5,80 лв.

2. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZM00010Z Копие на диск от инвазивна процедура бр. 12,00 лв.
ZU0000ЕZ Копие на диск от образно изследване бр. 12,00 лв.
ZU0000EE Копие на диск от образно изследване - с разчитане бр. 36.00 лв.
MHIK0132Z Изготвяне на копие на епикриза от лечебно заведение бр. 18,00 лв.
MHIK0129Z Издаване на дубликат на болничен лист бр. 18,00 лв.
MHIK0130Z Допълнителни копия на медицинска документация / на страница / бр. 0,60 лв.
ZUOTH0002 Увреждане на болнична апаратура - сензор SpO2 за пац. монитор Philips Efficia бр. 650.00 лв.
ZUOTH0003 Увреждане на болнична апаратура - температурен сензор за пац. монитор Philips Efficia бр. 200.00 лв.
ZUOTH0004 Увреждане на болнична апаратура - овлажнител за ротаметър Hersill бр. 100.00 лв.

IV. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

1. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0250 Циментни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05051010000040 (НЗОК: 1 358 лв. + Пациент: 2 950 лв., Общо: 4 308 лв.) - ARCAD SO, METAL HEAD, MOONSTONE бр. 2 950,00 лв.1 358,00 лв.
MIBS0251 Циментни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05051030000099 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 2 950 лв., Общо: 4 385 лв.) - ARCAD SO, METAL HEAD, MULLER бр. 2 950,00 лв.1 435,00 лв.
MIBS0252 Циментни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05051030000134 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 3 100 лв., Общо: 4 535 лв.) - ARCAD SO, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM бр. 3 100,00 лв.1 435,00 лв.
MIBS0253 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052030000325 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 2 500 лв., Общо: 3 580 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, MOONSTONE бр. 2 500,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0254 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052010000077 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 2 300 лв., Общо: 3 735 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, MULLER бр. 2 300,00 лв.1 435,00 лв.
MIBS0255 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052010000100 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 3 350 лв., Общо: 4 785 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM бр. 3 350,00 лв.1 435,00 лв.
MIBS0256 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052020000097 (НЗОК: 970 лв. + Пациент: 3 650 лв., Общо: 4 620 лв.) - ARCAD SO, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 3 650,00 лв.970,00 лв.
MIBS0257 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052030000195 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 500 лв., Общо: 4 580 лв.) - ARCAD SO, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 3 500,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0258 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052030000195 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 600 лв., Общо: 4 680 лв.) - ARCAD SO, CRCO HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED CRCO бр. 3 600,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0259 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052030000362 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 100 лв., Общо: 5 180 лв.) - ARCAD SO, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 100,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0260 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053020000078 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 950 лв., Общо: 5 030 лв.) - SPS HA, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 3 950,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0261 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000211 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 200 лв., Общо: 5 280 лв.) - SPS HA, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 200,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0262 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000347 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 350 лв., Общо: 5 430 лв.) - SPS HA, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 350,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0263 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000205 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 550 лв., Общо: 5 630 лв.) - SPS HA, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 550,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0264 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000343 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 100 лв., Общо: 6 180 лв.) - SPS HA, BIOLOX DELTA, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 5 100,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0265 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000199 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 550 лв., Общо: 6 630 лв.) - SPS HA, BIOLOX DELTA, APRIL, BIOLOX DELTA INSERT бр. 5 550,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0266 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000207 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 100 лв., Общо: 5 180 лв.) - SPS EVO, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 100,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0267 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000344 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 350 лв., Общо: 5 430 лв.) - SPS EVO, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 350,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0268 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000201 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 550 лв., Общо: 5 630 лв.) - SPS EVO, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 550,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0269 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000340 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 100 лв., Общо: 6 180 лв.) - SPS EVO, BIOLOX DELTA, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 5 100,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0270 Безциментни Протези с Анатомично стебло SPS USS Medica M05053030000195 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 350 лв., Общо: 6 430 лв.) - SPS EVO, BIOLOX DELTA, APRIL, BIOLOX DELTA INSERT бр. 5 350,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0271 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053010000096 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 950 лв., Общо: 5 030 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 3 950,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0272 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053030000208 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 710 лв., Общо: 4 790 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 3 710,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0273 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053030000208 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 900 лв., Общо: 4 980 лв.) - ARCAD HA, CRCO HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED CRCO бр. 3 900,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0274 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053030000345 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 150 лв., Общо: 5 230 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 150,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0275 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053030000202 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 350 лв., Общо: 5 430 лв.) - ARCAD HA, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 350,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0276 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053030000341 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 700 лв., Общо: 5 780 лв.) - ARCAD HA, BIOLOX DELTA, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 4 700,00 лв.1 080,00 лв.
MIBS0277 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053030000196 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 150 лв., Общо: 6 230 лв.) - ARCAD HA, BIOLOX DELTA, APRIL, BIOLOX DELTA INSERT бр. 5 150,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0278 Индивидуални протерзи със стебло INDIVIDUAL USS Medica M05057010000065 (НЗОК: 1080 лв. + Пациент: 13 320 лв., Общо: 14 400 лв.) - INDIVIDUAL, BIOLOX DELTA, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 13 320,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0279 Индивидуални протерзи със стебло INDIVIDUAL USS Medica M05057010000064 (НЗОК: 1080 лв. + Пациент: 13 620 лв., Общо: 14 700 лв.) - INDIVIDUAL, BIOLOX DELTA, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 13 620,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0280 Индивидуални протерзи със стебло INDIVIDUAL USS Medica M05057010000035 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 13 932 лв., Общо: 15 012 лв.) - INDIVIDUAL, BIOLOX DELTA, APRIL, BIOLOX DELTA INSERT бр. 13 932,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0281 Ревизионни протерзи с циментно стебло USS Medica M05051030000101 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 2 225 лв., Общо: 3 660 лв.) - ARCAD XL, METAL HEAD, MULLER бр. 2 225,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0282 Ревизионни протерзи с циментно стебло USS Medica M05051040000055 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 3 365 лв., Общо: 4 800 лв.) - ARCAD XL, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM бр. 3 365,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0283 Ревизионни протерзи с циментно стебло USS Medica M05051040000056 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 4 965 лв., Общо: 6 400 лв.) - ARCAD XL, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM, KE бр. 4 965,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0284 Ревизионни протерзи с циментно стебло USS Medica M05052020000099 (НЗОК: 970 лв. + Пациент: 3 830 лв., Общо: 4 800 лв.) - ARCAD XL, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 3 830,00 лв. 970,00 лв.
MIBS0285 Ревизионни протерзи с безциментно монолитно стебло USS Medica M05055030000237 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 120 лв., Общо: 6 200 лв.) - STEMSYS REV БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM бр. 5 120,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0286 Ревизионни протерзи с безциментно монолитно стебло USS Medica M05055030000237 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 6 720 лв., Общо: 7 800 лв.) - STEMSYS REV БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM, KE бр. 6 720,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0287 Ревизионни протерзи с безциментно монолитно стебло USS Medica M05055030000241 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 120 лв., Общо: 6 200 лв.) - STEMSYS REV БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 5 120,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0288 Ревизионни протерзи с безциментно модулно стебло USS Medica M05055030000225 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 520 лв., Общо: 6 600 лв.) - PRIUS, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM бр. 5 520,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0289 Ревизионни протерзи с безциментно модулно стебло USS Medica M05055030000225 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 7 120 лв., Общо: 8 200 лв.) - PRIUS, METAL HEAD, CAPITOLE C, ИНСЪРТ DM, KE бр. 7 120,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0290 Ревизионни протерзи с безциментно модулно стебло USS Medica M05055030000233 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 520 лв., Общо: 6 600 лв.) - PRIUS, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM бр. 5 520,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0291 Ревизионни протерзи с безциментно модулно стебло USS Medica - (НЗОК: - + Пациент: 1 600 лв., Общо: 1 600 лв.) - ПЛАКА PRIUS бр. 1 600,00 лв. 0,00 лв.
MIBS0292 Коленни протези SYMBIOS FIRST USS Medica M06061030000029 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 200 лв., Общо: 4 900 лв.) - КОЛ-НА ЕНДОП-А FEMUR FINE CEM-ED; INSERT TIBIAL FIXED; TIBIA MONOBLOC FIXED CEM-ED бр. 2 200,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0293 Коленни протези SYMBIOS FIRST USS Medica M06061040000001 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 200 лв., Общо: 4 900 лв.) - FEMUR FINE CEM-ED; INSERT TIBIAL MOBILE; TIBIA MONOBLOC MOBILE CEM-ED бр. 2 200,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0294 Коленни протези EVOLUTIS ROLFLEX USS Medica M06061030000036 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 250 лв., Общо: 4 950 лв.) - ROLFLEX TONIC PS FIX Ц-НА бр. 2 250,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0295 Коленни протези EVOLUTIS ROLFLEX USS Medica M06064010000020 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 550 лв., Общо: 5 250 лв.) - ROLFLEX TONIC PS FIX Ц-НА СЪС СТЕБЛО бр. 2 550,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0296 Коленни протези EVOLUTIS ROLFLEX USS Medica M06062010000009 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 3 250 лв., Общо: 5 950 лв.) - ROLFLEX TONIC PS FIX БЕЗЦ-НА ФЕМ. К-ТА бр. 3 250,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0297 Коленни протези EVOLUTIS ROLFLEX USS Medica M06062020000011 (НЗОК: 2700 лв. + Пациент: 3 650 лв., Общо: 6 350 лв.) - ROLFLEX TONIC PS FIX БЕЗЦ-НА ТИБ-НА И ФЕМ. К-ТА бр. 3 650,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0298 Коленни протези EVOLUTIS ROLFLEX USS Medica - (НЗОК: - + Пациент: 480 лв., Общо: 480 лв.) - Аугмент за Тибия ROLFLEX бр. 480,00 лв. 0,00 лв.
MIBS0299 Коленни протерзи Индивидуални SYMBIOS ORIGIN USS Medica M06066010000006 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 7 800 лв., Общо: 10 500 лв.) - ORIGIN TOTAL KNEE бр. 7 800,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0300 Коленни протерзи Индивидуални SYMBIOS ORIGIN USS Medica M06066010000006 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 8 280 лв., Общо: 10 980 лв.) - ORIGIN TOTAL KNEE MODULAR със стебло бр. 8 280,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0301 Раменни протези EVOLUTIS UNIC USS Medica M20100010000006 (НЗОК: 1 440 лв. + Пациент: 3 150 лв., Общо: 4 590 лв.) - UNIC ANATOMIC/TRAUMA бр. 3 150,00 лв. 1 440,00 лв.
MIBS0302 Раменни протези EVOLUTIS UNIC USS Medica M20200010000007 (НЗОК: 1 440 лв. + Пациент: 3 350 лв., Общо: 4 790 лв.) - UNIC ANATOMIC/TRAUMA + GLENOID бр. 3 350,00 лв. 1 440,00 лв.
MIBS0303 Раменни протези EVOLUTIS UNIC USS Medica M20300010000003 (НЗОК: 1 440 лв. + Пациент: 4 450 лв., Общо: 5 890 лв.) - UNIC REVERSE бр. 4 450,00 лв. 1 440,00 лв.
MIBS0304 Раменни протези EVOLUTIS UNIC USS Medica M20400000000007 (НЗОК: 1 440 лв. + Пациент: 5 100 лв., Общо: 6 540 лв.) - UNIC REVERSE РЕВИЗИЯ бр. 5 100,00 лв. 1 440,00 лв.
MIBS0305 Еднополюсна Циментна Ендопротеза Zimmer М05051010000018 (НЗОК: 1 358 лв. + Пациент: 2 202 лв., Общо: 3 560 лв.) - фемор. стъбло циментно Muller / UniPolar капсула / цимент 1 х 40г. / спринц бр. 2 202,00 лв. 1 358,00 лв.
MIBS0306 Еднополюсна Циментна Ендопротеза Zimmer М05051020000064 (НЗОК: 970 лв. + Пациент: 2 246 лв., Общо: 3 216 лв.) - феморално стъбло циментно Muller / BiPolar капсула / цимент 1 х 40 г / спринц + фемор. глава Protasul бр. 2 246,00 лв. 970,00 лв.
MIBS0307 Еднополюсна Циментна Ендопротеза J&J M05051010000036 (НЗОК: 1 358 лв. + Пациент: 2 000 лв., Общо: 3 358 лв.) - Self-centering hip Corail cemented stem бр. 2 000,00 лв. 1 358,00 лв.
MIBS0308 Двуполюсна Циментна Ендопротеза Zimmer M05051030000002 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 1 900 лв., Общо: 3 335 лв.) - фемор. стъбло циментно Muller / ацетаб. капсула циментна ZCA / цимент 2 оп х 40 г/ спринц + фемор. глава Protasul бр. 1 900,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0309 Двуполюсна Циментна Ендопротеза J&J M05051030000053 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 1 950 лв., Общо: 3 385 лв.) - Corail cemented stem Articul/eze® Ultamet™ Head MARATHON XLPE Cement Cup бр. 1 950,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0310 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05052010000038 (НЗОК: 1 435 лв. + Пациент: 3 700 лв., Общо: 5 135 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / ацетабуларна капсула циментна Avantage с инлей / цимент 1 оп х 40 г/ фемор. глава Co Cr бр. 3 700,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0311 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05052020000004 (НЗОК: 970 лв. + Пациент: 3 400 лв., Общо: 4 370 лв.) - фемор. стъбло циментно Muller / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy с инлей / цимент 1 оп х 40 г / спринц + фемор. глава Protasul бр. 3 400,00 лв. 970,00 лв.
MIBS0312 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05053010000042 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 400 лв., Общо: 5 480 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / ацетабуларна капсула двоино мобилна безциментна Avantage Reload с инлей / фем. глава Co Cr бр. 4 400,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0313 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053010000098 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 900 лв., Общо: 4 980 лв.) - фем. стъбло безциментно Avenir / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy с инлей / феморална глава Protasul бр. 3 900,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0314 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000317 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 450 лв., Общо: 5 530 лв.) - фем. стъбло безциментно Avenir / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy – с крослинк / феморална глава VerSys бр. 4 450,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0315 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000316 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 950 лв., Общо: 6 030 лв.) - фем. стъбло безциментно Avenir / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy - с инлей крослинк / феморална глава Biolox бр. 4 950,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0316 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000314 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 600 лв., Общо: 6 680 лв.) - фем. стъбло безциментно Avenir / ацетабуларна капсула безциментна IT - с инлей крослинк / феморална глава Biolox бр. 5 600,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0317 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000313 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 6 100 лв., Общо: 7 180 лв.) - фем. стъбло безциментно Avenir / ацетабуларна капсула безциментна IT - с керамичен инлей Biolox / феморална глава Biolox бр. 6 100,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0318 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000315 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 900 лв., Общо: 5 980 лв.) - фем. стъбло безциментно Avenir / ацетабуларна капсула безциментна IT - с инлей крослинк / феморална глава VerSys бр. 4 900,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0319 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза J&J M05053010000014 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 900 лв., Общо: 4 980 лв.) - Corail; Pinnacle Shell; Pinnacle Marathon Acetabular Liner; Articuleze head 32 mm бр. 3 900,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0320 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза J&J M05053030000041 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 950 лв., Общо: 6 030 лв.) - Corail; Pinnacle Shell; Pinnacle Ultamed/Marathon/Ceramic Acetabular Liner Biolox Delta Head бр. 4 950,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0321 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза J&J M05053030000059 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 6 100 лв., Общо: 7180 лв.) - Corail Pinnacle Shell Biolox Delta linerBiolox Delta Head бр. 6 100,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0322 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза J&J M05053030000250 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 850 лв., Общо: 4 930 лв.) - Corail hip system AMT, Articuleze Ultamet head Pinnacle Shell Pinnacle Marathon Acetabular Liner 36 mm бр. 3 850,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0323 Ревизионна Циментна Ендопротеза Zimmer М05055010000051 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 560 лв., Общо: 4 640 лв.) - ревизионно феморално стъбло циментно CPT 12/14 / ацетабуларна капсула циментна ZCA / тапа / цимент 2 оп. х 40 / фемор. глава VerSys бр. 3 560,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0324 Ревизионна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05055030000008 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 400 лв., Общо: 5 480 лв.) - ревиз. феморално стъбло безциментно Revitan / ацетабуларна капсула циментна ZCA / цимент 1 оп х 40 г / фемор. глава Protasul бр. 4 400,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0325 Ревизионна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05055030000008 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 000 лв., Общо: 5 080 лв.) - ревиз. феморално стъбло безциментно Revitan / ацетабуларна капсула циментна ZCA / цимент 1 оп х 40 г / фемор. глава Protasul Ревизия (без Ацетабулум 350) бр. 4 000,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0326 Ревизионна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05055030000013 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 4 400 лв., Общо: 5 480 лв.) - ревиз. Фемор. стъбло безциментно Revitan / ацетабуларна капсула циментна Muller Low Profile / цимент 1 оп. х 40 г / фемор. глава Protasul бр. 4 400,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0327 Ревизионна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05055030000006 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 5 300 лв., Общо: 6 380 лв.) - ревиз. фемор. стъбло безцим-но Revitan / ацетабул. капсула безцим-на Trilogy с инлей / винтове Trilogi – 3 бр / фемор. глава Protasul бр. 5 300,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0328 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000001 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 300 лв., Общо: 5 000 лв.) - NEXGEN LPS - тибиален компонент / фемор. компонент LPS / инлей / антибиотичен цимент - 1 бр х 40 г. бр. 2 300,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0329 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000001 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 500 лв., Общо: 5 200) лв. - NEXGEN LPS - тибиален компонент / фемор. компонент LPS / инлей / антибиотичен цимент - 1 бр х 40 г. базова конфигурация + втулка (150лв) ревизия 4 бр. 2 500,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0330 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000001 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 800 лв., Общо: 5 500 лв.) - NEXGEN LPS - тибиален компонент / фемор. компонент LPS / инлей / антибиотичен цимент - 1 бр х 40 г. Ревизия (+удължител стъбло за 350 лв. /700лв. бр. 2 800,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0331 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000001 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 3 480 лв., Общо: 6 180 лв.) - NEXGEN LPS - тибиален компонент / фемор. компонент LPS / инлей / антибиотичен цимент - 1 бр х 40 г. Ревизия 2 (+удължител стъбло за 350 лв. /70 бр. 3 480,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0332 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000001 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 3 500 лв., Общо: 6 200 лв.) - NEXGEN LPS - тибиален компонент / фемор. компонент LPS / инлей / антибиотичен цимент - 1 бр х 40 г. Ревизия 3 (+удължител стъбло за 350 лв. /70 бр. 3 500,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0333 Коленни ендопротези циментни J&J M06061030000009 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 300 лв., Общо: 5 000 лв.) - Sigma - тибиален компонент, феморален компонент, инсърт, костен цимент - първично бр. 2 300,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0334 Коленни ендопротези циментни J&J M06061030000009 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 600 лв., Общо: 5 300 лв.) - Sigma - тибиален компонент, феморален компонент, инсърт, костен цимент - Тибия нормална Ревизия бр. 2 600,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0335 Коленни ендопротези циментни J&J M06061030000009 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 2 700 лв., Общо: 5 400 лв.) - Sigma - тибиален компонент, феморален компонент, инсърт, костен цимент - стебло и тибия ревизионнa Ревизия 3 бр. 2 700,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0336 Коленни ендопротези циментни J&J M06061030000009 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 3 300 лв., Общо: 6 000 лв.) - Sigma - тибиален компонент, феморален компонент, инсърт, костен цимент - ревизионни модулен стем, тибия и тибиален уедж степ Ревизия 2 бр. 3 300,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0337 Коленни ендопротези ревизионни Zimmer М06064020000017 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 6 400 лв., Общо: 9 100 лв.) - NEXGEN LCCK - много неща, индивидуално Full revision бр. 6 400,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0338 Коленни ендопротези ревизионни Zimmer М06064020000017 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 6 490 лв., Общо: 9 190 лв.) - NEXGEN LCCK - много неща, индивидуално Partial revision 2 бр. 6 490,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0339 Коленни ендопротези ревизионни Zimmer М06064020000017 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 5 700 лв., Общо: 8 400 лв.) - NEXGEN LCCK - много неща, индивидуално Partial revision 1 бр. 5 700,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0340 Коленни ендопротези ревизионни Zimmer М06064020000017 (НЗОК: 2 700 лв. + Пациент: 4 900 лв., Общо: 7 600 лв.) - NEXGEN LCCK - много неща, индивидуално Partial revision 3 бр. 4 900,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0364 Двуполюсна Циментна Ендопротеза Mathys M05051040000022 (НЗОК 1080 лв. + Пациент 2 400 лв., Общо 3 480 лв.) - Twinsys cemented - полирано цим. стебло; CCB капсула за цим. закрепване, бедрена глава - керамика (Ceramys или Symarec), модул. конус; костен цимент пластиче бр. 2 400,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0365 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Mathys M05052010000012 / M05053030000067 (НЗОК 1 435 лв. + Пациент 2 400 лв., Общо 3 835 лв.) - безциментно стебло и цименен ацетабулум ТwinSys - бедрено стебло за безцим. закрепване, конус; бедрена глава - керамика (Ceramys или Symare бр. 2 400,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0366 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Mathys M05052030000023 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 2 900 лв., общо 3 980 лв.) - Twinsys cemented - полирано цим. стебло; бедрена глава - керамика (Ceramys или Symarec), модул. конус; RM presfit vitamys капсула; костен цимент; спринцовка бр. 2 900,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0367 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Mathys M05053030000067 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 000 лв., общо 5 080 лв.) - RM PRESFIT VITAMYS капсула, TwinSys безцим. стебло и керамична глава - Ceramys или Symarec: ТwinSys - Бедрено стебло за безцим. закрепване, конус; модул. бр. 4 000,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0368 Двуполюсна Безциментна Мини-инвазивна Ендопротеза Mathys M05053030000151 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 400 лв., общо 5 480 лв.) - RM PRESFIT VITAMYS капсула, Optimys безцим. стебло и керамична глава – Ceramys или Symarec; Анатомично късо извито бедрено стебло за безцим. бр. 4 400,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0369 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05053010000042 / M05053030000315 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 700 лв., общо 5 780 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / феморална глава Co Cr / ацетабуларна капсула безциментна IT - с инлей крослинк Вариант 315 бр. 4 700,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0370 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05053010000042 / M05053030000317 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 100 лв., общо 5 180 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / феморална глава Co Cr / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy – с крослинк Вариант 317 бр. 4 100,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0371 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05053010000042 / M05053010000098 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 3 700 лв., общо 4 780 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / феморална глава Co Cr / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy с инлей Вариант 098 бр. 3 700,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0374 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000128 / M05053030000316 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 720 лв., общо 5 800 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / феморална глава керамична BMT Biolox / ацетабуларна капсула безциментна Trilogy – с крослинк Вариант 316 бр. 4 720,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0375 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000128 / M05053030000313 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 5 720 лв., общо 6 800 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc / феморална глава керамична BMT Biolox / ацетабуларна капсула безциментна IT - с керамичен инлей Biolox Ва бр. 5 720,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0390 Коленна ендопротеза циментна J&J M06061040000006 (НЗОК: 2 700 лв. + пациент: 3 400 лв., общо: 6 100 лв.) - Attune - тибиален, феморален компонент, инсърт, костен цимент бр. 3 400,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0394 Коленни ендопротези ревизионни Zimmer М06064020000017 (НЗОК: 2 700 лв. + пациент: 3 800 лв., общо: 6 500 лв.) - NEXGEN LCCK - много неща, индивидуално Partial revision 4 бр. 3 800,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0395 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000128 / M05053030000314 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 5 200 лв., общо 6 280 лв.) - фем. стъбло безциментно Taperloc, феморална глава керамична BMT Biolox, ацетабуларна капсула безциментна IT - с инлей крослинк Вариант 31 бр. 5 200,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0401 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05052010000038 / M05051030000002 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 2 500 лв., общо: 3 935 лв.) - ЗСА ацетаб капсула, тейпърлок стъбло, фем глава COCR BMT, цимент бр. 2 500,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0402 Хибридни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05052010000077 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 2 420 лв., общо: 3 855 лв.) - ARCAD HA, METAL HEAD, MULLER CRCO бр. 2 420,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0403 Коленна ендопротеза ревизионна Zimmer М06064020000017 (НЗОК 2 700 лв. + пациент 4 890 лв., общо 7 590 лв. с ДДС) Ревизия 5 бр. 4 890,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0439 Коленни ендопротези циментни J&J M06061030000009 (НЗОК: 2 700 лв. + пациент: 2 400 лв., общо: 5 100 лв.) - Sigma - SMARTSET GMV END цимент с гент, феморален компонент, тибиален компонент, патела, инсърт - Ревизия 6 бр. 2 400,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0444 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05053010000042 / M05053010000099 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 2 700 лв., общо 3 780 лв.) - стъбло Taperloc / инлей / метална капсула / феморална глава бр. 2 700,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0446 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Zimmer M05053030000128 / M05052030000002 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 3 500 лв., общо: 4 580 лв.) - фем глава ceramic BMT, зса ацетаб капсула, тейпърлок стъбло, цимент антибиотичен - Вариант 002 бр. 3 500,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0447 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Aesculap M05053030000135 (НЗОК 1 080 лв. лв с ДДС + пациент 4 200 лв. с ДДС, общо 5 280 лв. с ДДС) - Фем. стебло и Ацетабуларна чашка с безциментно закрепяне, Инлей с крослинк полиетилен + Вит.Е / Фем. глава керамика Biolox бр. 4 200,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0448 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Aesculap M05053030000135 (НЗОК 1 080 лв. с ДДС + пациент 4 500 лв. с ДДС, общо 5 580 лв. с ДДС) - Фем. стебло и Ацетабуларна чашка с безциментно закрепяне, Инлей с крослинк полиетилен + Вит.Е / Фем. глава керамика Biolox - със бр. 4 500,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0458 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Aesculap M05053030000134 (НЗОК 1 080 лв. с ДДС + пациент 3 900 лв. с ДДС, общо 4 980 лв. с ДДС) Фем. безцим. стебло, Ацетабуларна безцим. чашка, Инлей с крослинк полиетилен + Вит.Е, Фем. глава CoCrMo - със стебло Corehip бр. 3 900,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0471 Ревизионна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05055040000012 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 3 200 лв., общо: 4 280 лв.) - версис фем глава, тм ревизионна капсула, тм ревизионен XLPE инлей, цимент антибиотичен, 2 ацетабуларен винтa Ревизия 5 бр. 3 200,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0484 Циментни протези с овално стебло ARCAD USS Medica M05051030000099 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 3 000 лв., общо: 4 435 лв.) - ARCAD SO, CRCO HEAD, MULLER CRCO бр. 3 000,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0493 Ревизионни протерзи с циментно стебло USS Medica M05051040000056 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 2 300 лв., общо: 3 735 лв.) - ARCAD XL, METAL HEAD Ревизия бр. 2 300,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0494 Безциментни протерзи с овално стебло ARCAD USS Medica M05053010000096 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 4 100 лв., общо: 5 180 лв.) - ARCAD HA, CRCO HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM CRCO бр. 4 100,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0506 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000002 (НЗОК 1 080 лв. с ДДС + пациент 4 750 лв. с ДДС, общо 5 830 лв. с ДДС) фем. стъбло безцим. Alloclassic / ацетаб. капсула безцим. Trilogy - с инлей крослинк / фем. глава Biolox бр. 4 750,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0510 Двуполюсна Циментна Ендопротеза Bbraun Aesculap M05051030000094 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 1 900 лв., общо: 3 335 лв.) - цимент, Isofar Pe-cup Antilux, метална глава, стъбло cemented - Corehip бр. 1 900,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0515 Коленни ендопротези ревизионни Zimmer М06064030000006 (НЗОК: 2700 лв. + пациент: 10 470 лв., общо: 13 170 лв.) - NEXGEN LCCK - много неща, индивидуално Full revision бр. 10 470,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0517 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000001 (НЗОК: 2700 лв. + пациент: 2700 лв., общо: 5400 лв.) - NexGen LPS + патела Ревизия 6 бр. 2 700,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0520 Ревизионни протерзи с циментно стебло USS Medica M05051030000102 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 3 365 лв., общо: 4 800 лв.) - ARCAD XL, METAL HEAD, MULLER, KE бр. 3 365,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0526 Коленна ендопротеза ревизионна Zimmer М06064020000017 (НЗОК 2 700 лв. + пациент 3 700 лв., общо 6 400 лв. с ДДС) Ревизия 6 бр. 3 700,00 лв. 2 700,00 лв.
MIBS0527 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза J&J M05053010000014 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 000 лв., Общо: 4 080 лв.) - феморална глава метална, CORAIL STANDARD стебло без яка безциментно Рев 1 бр. 3 000,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0535 Ревизионни протерзи с безциментно модулно стебло USS Medica M05055030000286 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 6 500 лв., Общо: 7 580 лв.) - PRIUS, METAL HEAD, APRIL POLY, INLOCK CROSSLINKED бр. 6 500,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0546 Ревизионна Безциментна Ендопротеза Zimmer М05055040000012 (НЗОК: 1 080 лв. + Пациент: 3 300 лв., Общо: 4 380 лв.) - версис фем глава, ТМ ревизионна капсула, ТМ ревизионен XLPE инлей, цимент антибиотичен, 4 ацетабуларен винтa Ревизия 7 бр. 3 300,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0547 Коленна ендопротеза ревизионна Zimmer М06064020000017 (НЗОК 2700 лв. + пациент 5100 лв., общо 7800 лв. с ДДС) NG/LCCK Ревизия 7 бр. 5 100,00 лв. 2 700,00 лв.
MIKH0330 Фаркол Комплект RIGIDFIX сет за въст. на ПКВ с 2 крос пина 2.7 мм BTB и Интерферентен резорбируем винт F024 бр. 2 000,00 лв.
MIBS0001 Ves Correct ACL Tightrope - Имплант за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстни връзки AR001 бр. 1 550,00 лв.
MIBS0002 Ves Correct BTB Tightrope - Имплант за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстни връзки с костен блок AR002 бр. 1 550,00 лв.
MIBS0003 Ves Correct BioComposite screw - Имплант за тибиална фиксация на кръстни връзки AR003 бр. 800,00 лв.
MIBS0004 Ves Correct MPFL Convinience Pack - Сет за патела AR004 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0005 Ves Correct MPFL without instruments - Сет за патела без инструменти AR005 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0006 Ves Correct FlipCutter® II - Дрил за ретрограден тунел за предна и задна кръстна връзка AR006 бр. 600,00 лв.
MIBS0007 Ves Correct Meniscal cinch - Съшивател за менискус, предварително зареден с нископрофилни PEEK импланти и 2-0 оплетени, полимерни, нерезорбируеми конци AR007 бр. 820,00 лв.
MIBS0008 Ves Correct Fiberstitch - Съшивател за менискус, предварително зареден с нископрофилни анкерни шевове и 2-0 оплетени, полимерни, нерезорбируеми конци AR008 бр. 820,00 лв.
MIBS0009 Ves Correct Single Use OATS Set Autograft - Острие за остехондрален трансфер трансфер с диаметър 6,8,10 mm AR009 бр. 1 680,00 лв.
MIBS0010 Ves Correct MicroCorkscrew - Титаниев анкер 2,2 mm с 2-0 и 4-0 прикачен към него оплетен, полимерен, нерезорбируем конец AR010 бр. 920,00 лв.
MIBS0011 Ves Correct FASTak II SA/Handle - Титаниев анкер 2,8 mm с 1 прикачен към него оплетен, полимерен, нерезорбируем конец AR011 бр. 800,00 лв.
MIBS0012 Ves Correct Corkscrew FT - Титаниев анкер 3,5, 5,0 и 5,5 mm с 2 прикачени към него полимерени, нерезорбируеми конеца AR012 бр. 850,00 лв.
MIBS0013 Ves Correct PEEK-PushLock 3,5 ×19,5 mm - PEEK безвъзлов анкер AR013 бр. 960,00 лв.
MIBS0014 Ves Correct BioComposite PushLock / SwiveLock - Биорезорбируем безвъзлов анкер AR014 бр. 960,00 лв.
MIBS0015 Ves Correct BioComposite Corkscrew FT - Биорезорбируем анкер с резба по-цялата дължина, 5,5 mm с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца AR015 бр. 960,00 лв.
MIBS0016 Ves Correct FiberWire - Оплетен, полимерен, нерезорбируем конец #2-0, #0, #2 с назъбена игла или без игла AR016 бр. 100,00 лв.
MIBS0017 Ves Correct Fibertape - Широчина 2 мм, с ултрависока якост, с подобна структура на конците Fiberwire AR017 бр. 360,00 лв.
MIBS0018 Ves Correct AC Tightrope Dog Bone - Система с два титаниеви бутона за фиксация при акромиоклавикуларни луксации AR018 бр. 1 680,00 лв.
MIBS0019 Ves Correct Mini Tightrope Tightrope Syndesmosis Repair Kit - Система с плака и примка за фиксация на ходилото AR019 бр. 1 600,00 лв.
MIBS0020 Ves Correct H-plate - Титаниева с-ма за корекция на ходилото с нисък профил, с и без клинове, за фиксация на средната колона, калканео-кубоидална артродеза, талонавикуларна артродеза и др. AR020 бр. 3 000,00 лв.
MIBS0021 Ves Correct Calcaneus Step Plate - Титаниева с-ма за корекция на петната кост със стъпки от 5/7,5/10 мм и със слот за динамично компресиране AR021 бр. 3 200,00 лв.
MIBS0022 Ves Correct ProStop™ Subtalar Implant - Субталарен титаниев имплант AR022 бр. 2 900,00 лв.
MIBS0023 Ves Correct OPES CoolCut Ablator - Аблатор, 30°, 50°, 90°, нископрофилен AR023 бр. 380,00 лв.
MIBS0024 Ves Correct OPES Toothbrush Ablator - Аблатор, четка, 90°, нископрофилен AR024 бр. 390,00 лв.
MIBS0025 Ves Correct Aspirating CoolCut ablator - Аблатор с канал за аспирация, 30°, 50°, 90°, нископрофилен AR025 бр. 390,00 лв.
MIBS0026 Ves Correct Aspirating Ablator Toothbrush - Аблатор с канал за аспирация, четка, 90°, нископрофилен AR026 бр. 420,00 лв.
MIBS0027 Ves Correct Meniscectomy Ablator - Аблатор за менисцектомия, 4 mm, 45°,90° AR027 бр. 370,00 лв.
MIBS0028 Ves Correct CoolCut Hook Ablator - Артроскопска кука, 90° AR028 бр. 370,00 лв.
MIBS0029 Ves Correct Suture Lasso - Примка за захващане и извеждане на конец закривена под 45°и 90°, лява и дясна AR029 бр. 420,00 лв.
MIBS0030 Ves Correct PassPort Button Cannula - Силиконова канюла с диаметър 6, 8 и 10 mm и дължини 40 mm и 50 mm AR030 бр. 80,00 лв.
MIBS0031 Ves Correct Twist-in cannula with No-squirt Cap - Артроскопска канюла с диаметър 6 и 8,25 мм и дължини 7 см и 9 см AR031 бр. 80,00 лв.
MIBS0032 Ves Correct ACP Double syringe - Сет за лечение с плазмено обогатени растежни фактори - двоен контейнер за извличане на плазма AR032 бр. 400,00 лв.
MIBS0033 Ves Correct TRIHA+GRANULES 3x3x3 2.5 Gr 5CC AR033 бр. 1 000,00 лв.
MIBS0034 Ves Correct TRIHA+GRANULES 3x3x3 5.0 Gr 10CC AR034 бр. 1 300,00 лв.
MIBS0035 Ves Correct Dynavisc - Адхезивен бариерен гел за сухожилия и хирургия на периферни нерви AR035 бр. 1 200,00 лв.
MIBS0036 Ves Correct MultiFire Scorpion Needle - Игла за раменен артроскопски ушивател на конци AR036 бр. 350,00 лв.
MIBS0037 Ves Correct Scorpion Needle, Knee - Игла за коленен артроскопски ушивател на конци AR037 бр. 350,00 лв.
MIBS0038 USS Medica Комплект тубуларна, плака 3,5 мм със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US001 бр. 1 750,00 лв.
MIBS0039 USS Medica Комплект права реконструктивна плака 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US002 бр. 1 750,00 лв.
MIBS0040 USS Medica Комплект права плака 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори US003 бр. 1 750,00 лв.
MIBS0041 USS Medica Комплект права плака 4,5 мм, тясна или широка със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US004 бр. 1 750,00 лв.
MIBS0042 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за ключица 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US005 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0043 USS Medica Комплект анатомично контурирана хук плака за ключица 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US006 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0044 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за радиус 2,4/2,7 мм, със заключващо полиаксиални компресионни отвори, в комплект с винтове US007 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0045 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за проксимален хумерус 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US008 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0046 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за дистален дорзолатерален хумерус 2,7/3,5 мм със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US009 бр. 2 250,00 лв.
MIBS0047 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за дистален медиален хумерус 2,7/3,5 мм със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US010 бр. 2 250,00 лв.
MIBS0048 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за олекранон 2,7/3,5 мм със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US011 бр. 2 250,00 лв.
MIBS0049 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за дистален фемур 4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US012 бр. 2 900,00 лв.
MIBS0050 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за проксимална латерална тибия 3,5 мм/4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US013 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0051 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за проксимална медиална тибия 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US014 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0052 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за дистална медиална тибия 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US015 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0053 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за дистална антеролатерална тибия 3,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US016 бр. 2 550,00 лв.
MIBS0054 USS Medica Комплект анатомично контурирана плака за остеотомия 4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, в комплект с винтове US017 бр. 2 700,00 лв.
MIBS0055 USS Medica Комплект нископрофилна плака за мини-инвазивна остеотомия 6,5 мм, с моно или бикортикално заключване US022 бр. 2 700,00 лв.
MIBS0056 USS Medica Комплект къс феморален пирон 2 в 1 с опция за един фиксиран винт или два свободни винта в областта на трохантера US018 бр. 1 992,00 лв.
MIBS0057 USS Medica Комплект дълъг феморален пирон 2 в 1 с опция за един фиксиран винт или два свободни винта в областта на трохантера US019 бр. 2 088,00 лв.
MIBS0058 USS Medica Комплект тибиален пирон с възможност за дистално фиксиране на насочваща рамка US020 бр. 1 992,00 лв.
MIBS0059 USS Medica Комплект интрамедуларен хумерален пирон с възможност за дистално фиксиране на насочваща рамка US021 бр. 1 992,00 лв.
MIBS0060 USS Medica Резорбируеми винтове за фиксация на сухожилия. US024 бр. 2 160,00 лв.
MIBS0061 USS Medica Резорбируеми винтове за фиксация на сухожилия плътност в комбинация с реконструктивен имплант за юксикортикална феморална фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване. US025 бр. 2 160,00 лв.
MIBS0062 USS Medica Костно заместващо блокче US023 бр. 1 080,00 лв.
MIBS0063 USS Medica Реконструктивени импланти за юксикортикална феморална фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване. US026 бр. 2 400,00 лв.
MIBS0064 VnD Заключващ бедрен пирон NEOGEN AR– къс 200 мм, комплект с винтове фи 10, фи 11 V001 бр. 1 700,00 лв.
MIBS0065 VnD Заключващ бедрен пирон NEOGEN AR– дълъг 340-420 мм, комплект с винтове фи 11 - ляв, десен V002 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0066 VnD Заключващ тибиален пирон NEOGEN V003 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0067 VnD Monoloc distal femur - Заключваща плака за дистален латерален фемур - 5-13 отвора, лява, дясна в комплект с винтове V004 бр. 2 250,00 лв.
MIBS0068 VnD Monoloc proximal tibia - Заключваща плака за проксимална латерална тибия 5-13 отвора - лява и дясна V005 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0069 VnD Monoloc distal tibia - Заключваща плака за дистална медиална тибия 3.5, лява и дясна V006 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0070 VnD Monoloc anterolateral tibia - Заключваща плака за дистална антеролатерална тибия - лява и дясна V007 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0071 VnD Monoloc proximal humerus - Заключваща плака за проксимален хумерус V008 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0073 VnD Monoloc distal medial humerus - Заключваща плака за дистален медиален хумерус лява, дясна V010 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0074 VnD Monoloc fibula - Заключваща плака за латерална дистална фибула, лява, дясна V011 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0075 VnD Monoloc clavicula - Заключваща реконструктивна плака за клавикула за винт 3,5, лява и дясна, 6,7,8 отвора V012 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0076 VnD Monoloc clavicula - Заключваща хук плака за клавикула за винт 3,5, лява и дясна V013 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0077 VnD Monoloc calcaneus - Заключваща реконструктивна плака за калканеус за винт 3,5, лява и дясна V014 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0078 VnD Monoloc compression - Заключваща компресивна плака за винтове 3,5 комплект V015 бр. 1 600,00 лв.
MIBS0079 VnD Monoloc compression - Заключваща компресивна плака за винтове 4,5 комплект V016 бр. 1 950,00 лв.
MIBS0080 VnD Monoloc recon - Заключваща реконструктивна плака за винтове 3,5 комплект V017 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0081 VnD Monoloc olecran - Заключваща плака за олекранон винтове 3,5 комплект V018 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0082 VnD Monoloc - Заключваща плака за метакарпални кости 1,5/2,0 V019 бр. 850,00 лв.
MIBS0083 VnD Monoloc - Заключваща плака за метатарзални кости 2,4/2,7 V020 бр. 1 550,00 лв.
MIBS0084 VnD Variloc distal radius - Заключваща плака за дистален радиус къса V021 бр. 1 700,00 лв.
MIBS0085 VnD Variloc distal radius - Заключваща плака за дистален радиус дълъг V022 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0086 VnD VariaxHand - Титаниева плака за метакарпални кости и фаланги, комплект с винтове V025 бр. 850,00 лв.
MIBS0087 VnD TwinFix - Винт тип Хърбърт V023 бр. 650,00 лв.
MIBS0088 VnD Кортикални винтове с непрекъсната резба с диаметър 2,3 мм V026 бр. 75,00 лв.
MIBS0089 VnD Т2 AAN (Т2 ААН) - Титаниев пирон за артродеза на глезенна става, комплект с винтове V024 бр. 3 200,00 лв.
MIBS0090 Ortosynthes LCP 3,5 права плака, 6-8-10 отв. Or 1-3 бр. 1 500,00 лв.
MIBS0091 Ortosynthes LCP 3,5 реко плака 6-8 отв. Or 4-5 бр. 1 500,00 лв.
MIBS0092 Ortosynthes LCP 3,5 реко плака 12 отв. Or 6 бр. 1 500,00 лв.
MIBS0093 Ortosynthes LCP 5.0 права плака, тясна 10 отв. Or 7 бр. 1 500,00 лв.
MIBS0094 Ortosynthes LCP 5.0 права плака, тясна 12 отв. Or 8 бр. 1 500,00 лв.
MIBS0095 Ortosynthes LCP 3.5/5.0 метафизарна широка плака 5+5 отв. Or 15 бр. 1 600,00 лв.
MIBS0096 Ortosynthes LCP 3.5/5.0 метафизарна широка плака Or 16-17 бр. 1 600,00 лв.
MIBS0097 Ortosynthes LCP 5.0 дъгова плака, широка плака Or 18-20 бр. 1 600,00 лв.
MIBS0098 Ortosynthes LCP 3,5 плака за ключица дистална плака 8 отв. Or 23-24 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0099 Ortosynthes LCP 3,5 плака за ключица диафизарна плака 8 отв. Or 25-26 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0100 Ortosynthes PHILOS 3,5 плака 5 отв. Or 28 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0101 Ortosynthes PHILOS 3,5 плака 8 отв. Or 29 бр. 2 000,00 лв.
MIBS0102 Ortosynthes LCP 3,5 олекранон плака 8 отв. Or 30-31 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0103 Ortosynthes LCP 3,5 калканеарна плака 76 мм Or 34-35 бр. 1 700,00 лв.
MIBS0104 Ortosynthes DCP 3.5 калканеарна плака Or 36-37 бр. 1 700,00 лв.
MIBS0105 Ortosynthes LCP 5.0 дистален фемур плака Or 40-43 бр. 2 000,00 лв.
MIBS0106 Ortosynthes LCP 5.0 Томофикс плака Or 44-45 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0107 Ortosynthes LCP 5.0 Медиална проксимална тибия плака 4 отв. Or 46-47 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0108 Ortosynthes LCP 5.0 Медиална проксимална тибия плака 8 отв. Or 48-49 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0109 Ortosynthes LCP 5.0 латерална проксимална тибия плато плака 3+6 отв. Or 50-51 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0110 Ortosynthes LCP 5.0 латерална проксимална тибия плато плака 3+8 отв. Or 52-53 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0111 Ortosynthes LCP 3.5 допълнителна перипротезна плака Or 54 бр. 2 200,00 лв.
MIBS0112 Ortosynthes Свързващ винт за перипротезна плака Or 55 бр. 50,00 лв.
MIBS0113 Ortosynthes LCP 3,5 посто-мед проксимална тибия плака Or 56-57 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0114 Ortosynthes LCP 3,5/2,7 дистална медиална тибия плака Or 58-61 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0115 Ortosynthes LCP 3,5 дистален хумерус, медиална плака 7отв Or 62-63 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0116 Ortosynthes Плака дистална антеролатерална тибия 8-12 отв. Or 81 бр. 2 000,00 лв.
MIBS0117 Ortosynthes LCP 3,5 дистален хумерус, дорзо-лат. плака със съпорт 7 отв. Or 64-65 бр. 2 000,00 лв.
MIBS0118 Ortosynthes Цилиндър от бета трикалциев фосфат, синтетичен продукт, с порьозност 60-80% o12.5 х 25 mm Or 72 бр. 1 200,00 лв.
MIBS0119 Ortosynthes Клин за тибиална остеотомия от бета трикалциев фосфат, синтетичен продукт, с порьозност 60-80% 20х15х14 мм Or 75 бр. 1 200,00 лв.
MIBS0120 Ortosynthes Паста инжектируема от синтетични хидроксипатитни нано сфери, еднокомпонентен, с диам: 100nm, специфична площ 80 м2/g и инжектиране, директно или през игла (миниинвазивно) 15 см 3 Or 78 бр. 1 750,00 лв.
MIBS0121 Ortosynthes Паста инжектируема, NEOCEMENT, двукомпонентна, смесва се в спринцовката, Не загрява. Резорбира се бавно за 2 до 3 години и се изгражда жива кост.10 гр Or 79 бр. 1 750,00 лв.
MIBS0122 Ortosynthes Паста неинжектируема, NEOCEMENT, двукомпонентна, смесва се в купичка, после се нанася с шпатула. Не загрява. Резорбира се бавно за 2 до 3 години и се изгражда жива кост. 30 гр Or 80 бр. 1 950,00 лв.
MIBS0072 VnD Monoloc proximal humerus - 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за бр. 1 800,00 лв.
MIBS0372 Фаркол Канюлиран титаниев винт с частична резба (1/3) ф 4,5мм бр. 360,00 лв.
MIBS0380 Джет Лаваж бр. 110,00 лв.
MIBS0383 Хибридна протеза USS Medica M05052010000100 - Глава бр. 880,00 лв.
MIBS0397 Ortosynthes Титаниев Еластичен Пирон Or 82 бр. 760,00 лв.
MIBS0473 USS Medica Резорбируеми винтове за фиксация на сухожилия - 1бр. US024 бр. 1 080,00 лв.
MIBS0480 МТИ Имплант за артропластика на пръстна става при горен и долен крайник - резорбируем RG0001 - RG0007 бр. 1 800,00 лв.
MIBS0492 VnD Кортикални и спонгиозни винтове с диаметър 3,5 мм/ 4,0 мм, с различни дължини бр. 36,00 лв.
MIBS0503 Сико Фарма Плака GTR CABLE READY за големия трохантер бр. 4 310,00 лв.
MIBS0504 Сико Фарма Кортикален / Спонгиозен винт бр. 60,00 лв.
MIBS0516 USS Medica Резорбируеми винтове за фиксация на сухожилия плътност в комбинация с реконструктивен имплант за юксикортикална феморална фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване. US025 - половин комплект бр. 1 080,00 лв.
MIBS0521 Ползване на външен фиксатор бр. 200,00 лв.
MIBS0522 Депозит за ползване на външен фиксатор бр. 800,00 лв.
MIBS0528 Резец бр. 70,00 лв.
MIBS0529 Ortosynthes Педиатрична плака Or 83-84 бр. 2 990,00 лв.
MIBS0530 Zimmer HCS Хърбърт / Уипъл винт бр. 820,00 лв.
MIBS0541 Цимент 40 г бр. 240,00 лв.
MIBS0545 Тъканна Банка Спонгиоза от кост {5 – 15 мм} 5 сс B025 бр. 650,00 лв.
MIBS0809Ползване на 3D навигация - Orthopilot cap single-use markers FS618SU бр.250 лв.
MIBS0815 Ревизионна Хибридна Ендопротеза Zimmer M05055030000009 / M05051040000002 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 3 400 лв., общо: 4 480 лв.) бр. 3 400,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0818 Двуполюсна Хибридна Ендопротеза Zimmer М05052010000002 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент: 2 600 лв., общо: 4 035 лв.) бр. 2 600,00 лв. 1 435,00 лв.
MIBS0820 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000014 / M05053010000001 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 4 350 лв., общо: 5 430 лв.) бр. 4 350,00 лв 1 080,00 лв.
MIBS0823 Глава за Ендопротеза бр. 400,00 лв
MIBS0824 Двуполюсна Хибридни Ендопротеза с Анатомично стебло SPS USS Medica M05052030000216 (НЗОК 1 080 лв. + пациент 3 600 лв., общо 4 680 лв.) бр. 3 600,00 лв 1 080,00 лв
MIBS0825 Stone Wrapper Nitronal1,5Fr 120 48012553 бр. 378,00 лв
MIBS0826 Ревизионна Двуполюсна Безциментна Ендопротеза J&J M05053030000250 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 1 400 лв., Общо: 2 480 лв.) - без стебло бр. 1 500,00 лв 1 080,00 лв
MIBS0827 USS Medica Кортикален Винт, титаний US027 бр. 120,00 лв.
MIBS0831 Ендопротеза Двуполюсна Хибридна Zimmer M05052030000007 бр. 5 180,00 лв.
MIBS0832 Ves Correct Arthrex Apollo аспирационен аблатор бр. 480,00 лв.
MIBS0833 Ves Correct Arthrex шейвърен нож Round Burr, Power Pick, Oval Burr, Double Cut бр. 250,00 лв.
MIBS0834 Ves Correct Arthrex шейвърен нож Slotted Whisker, Sabre бр. 240,00 лв.
MIBS0835 Ves Correct Arthrex дневен маркуч за помпа AR6420 бр. 100,00 лв.
MIBS0836 Ves Correct Arthrex пациентски маркуч за помпа AR6425 бр. 40,00 лв.
MIBS0839 Двуполюсна Безциментна Ендопротеза Zimmer M05053030000311 (НЗОК: 1 080 лв. + пациент: 4 950 лв., общо: 6 030 лв.) бр. 4 950,00 лв 1 080,00 лв
MIBS0845 Ревизионни протерзи с безциментно модулно стебло USS Medica M05055030000233 (НЗОК:1 080 лв. + пациент: 4 500 лв., общо: 5 580 лв.) Рев 2 бр. 4 500,00 лв 1 080,00 лв
MIBS0859 USS Плака Grip Prius бр. 1 920,00 лв
MIBS0860 USS Medica Хибридни протези с трапецовидно стебло STEMSYS M05052010000110 (НЗОК: 1 435 лв. + пациент 2 200 лв., общо 3 635 лв.) STEMSYS БЕЗЦ-НО, CRCO HEAD, MULLER CRCO бр. 2 200,00 лв 1 435,00 лв
MIBS0866Коленни протези EVOLUTIS ROLFLEX USS Medica M06064010000020 (НЗОК: 2700 + Пациент: 1100 , Общо: 3800 ) - ROLFLEX TONIC PS FIX Ц-НА БЕЗ ФЕМУР - Ревбр.1 100 лв2 700 лв
MIBS0861 Коленни ендопротези циментни Zimmer М06061030000037 ( НЗОК: 2 700 лв. + пациент: 3 760 лв., общо: 6 460 лв.) бр. 3 760,00 лв 2 700,00 лв
MIBS0868Ревизионна Безциментна Ендопротеза DePuySynthes М05055030000045 ( НЗОК: 1080 + Пациент: 6300 , Общо: 7380 ) бр. 6 300 лв.7 380 лв.
MIBS0871Коленни ендопротези циментни Bbraun M06061030000040 (НЗОК 2700 лв с ДДС + пациент 3300 лв с ДДС, общо 6000 лв с ДДС)бр.3 300 лв.

2. ХИРУРГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIKH0437 Ушивател - циркулярни с чупеща се глава (НЗОК - 650 лв., пациент - 550 лв., общо 1 200 лв.) бр. 550,00 лв. 650,00 лв.
MIKH0438 Линеарни режещи ушиватели (НЗОК - 550 лв., пациент - 296 лв., общо 846 лв.) бр. 296,00 лв. 550,00 лв.
MIKH0501 Пълнител за линеарен режещ ушивател 60 мм/3.8 мм (НЗОК - 260 лв., пациент - 204 лв., общо 464 лв.) бр. 204,00 лв. 260,00 лв.
MIKH0503 Пълнители за г-образен линеарен режещ ушивател (НЗОК - 260 лв., пациент – 240 лв., общо 500 лв.) бр. 240,00 лв. 260,00 лв.
MIKH0509 Ротикулиращ пълнител за ендо линеарен режещ ушивател (НЗОК - 450 лв., пациент – 154 лв., общо 604 лв.) бр. 154,00 лв. 450,00 лв.
MIKH0517 Г-образен линеарен режещ ушивател (НЗОК – 650 лв., пациент - 310 лв., общо 960 лв.) бр. 310,00 лв. 650,00 лв.
MIBS0409 Г- образен линеарен ушивател (НЗОК - 550 лв., пациент - 350 лв., общо 900 лв.) бр. 350,00 лв. 550,00 лв.
MIBS0410 Ендолинеарен режещ ушивател / дръжка/ (НЗОК - 650 лв., пациент - 322 лв., общо 972 лв.) бр. 322,00 лв. 650,00 лв.
MIBS0411 Пълнител за Г-образен линеарен режещ ушивател (НЗОК - 260 лв., пациент - 92 лв., общо 372 лв.) бр. 92,00 лв. 260,00 лв.
MIKH0238 HAR9F - ултразвукова ножица за отворена хирургия, 9 см бр. 660,00 лв.
MIKH0239 HAR 23 - ултразвуков дисектор за отворена хирургия, 5 мм, 23 см бр. 516,00 лв.
MIKH0240 HAR 36 - ултразвуков дисектор, лапароскопски, 5 мм, 36 см бр. 540,00 лв.
MIKH0241 Ушивател - циркулярни с чупеща се глава бр. 960,00 лв.
MIKH0242 Г-образен линеарен режещ ушивател бр. 900,00 лв.
MIKH0243 Ушивател - ендо линеарен режещ инструмент GUN бр. 972,00 лв.
MIKH0244 Линеарни режещи ушиватели бр. 846,00 лв.
MIKH0245 Пълнител за ендо линеарен режещ ушивател бр. 504,00 лв.
MIKH0246 Ротикулиращи пълнители за ендо лин. реж. ушивател бр. 504,00 лв.
MIKH0247 Пълнител за линеарен режещ ушивател бр. 358,80 лв.
MIKH0248 Пълнители за г-образен линеарен режещ ушивател бр. 372,00 лв.
MIKH0249 Протектори за рани /wound protectors - среден 120/130-120/250/М/ бр. 96,00 лв.
MIKH0250 Протектори за рани /wound protectors - среден 150/160-150/250/Л/ бр. 98,40 лв.
MIKH0251 Полипропиленово платно за херния 6х11 - микропоресто бр. 144,00 лв.
MIKH0252 Полипропиленово платно за херния 15х15 - микропоресто бр. 216,00 лв.
MIKH0253 Полипропиленово платно за херния 30х30 - микропоресто бр. 300,00 лв.
MIKH0254 Полипропиленово платно за херния 6х11 - макропоресто бр. 162,00 лв.
MIKH0255 Полипропиленово платно за херния 15×15 - макропоресто бр. 234,00 лв.
MIKH0256 Полипропиленово платно за херния 30×30 - макропоресто бр. 342,00 лв.
MIKH0257 Платна за пъпна херния ф5 бр. 540,00 лв.
MIKH0258 Платна за пъпна херния ф7 бр. 600,00 лв.
MIKH0259 Антиадхезивен гел Oxiplex AP 2x 20 ml бр. 600,00 лв.
MIKH0260 Еднократен троакар бр. 174,00 лв.
MIKH0261 Сет за лапароскопска холецистектомия бр. 600,00 лв.
MIKH0262 Сет за лапароскопска пластика на ингвинална херния бр. 600,00 лв.
MIKH0264 Кожен съшиветал с 35 броя скоби бр. 30,00 лв.
MIKH0265 Сет за вакуум терапия на рани бр. 240,00 лв.
MIKH0294 Титанизирано платно TiLene blue 20×15 600952 бр. 1 500,00 лв.
MIKH0298 Титанизирано херниално платно 15х15 см бр. 280,00 лв.
MIKH0299 Титанизирано херниално платно 10х15 см бр. 270,00 лв.
MIKH0389 Пояс за стомирани пациенти различни размери бр. 44,10 лв.
MIKH0390 Пояс коремна херния различни размери бр. 42,00 лв.
MIKH0428 Консуматив за оперативно лечение на хемороиди - THD бр. 850,00 лв.
MIKH0441 Двукомпонентни платна за херния размер 15х20 /овално/ бр. 730,00 лв.
MIKH0449 Enseal - Биполярна електрохирургична ножица за ендоскопска хирургия бр. 560,00 лв.
MIKH0450 Комплект за фистула - FiLAC бр. 750,00 лв.
MIKH0451 Трилуменен папилотом бр. 240,00 лв.
MIKH0452 Водач хидрофилен с прав връх бр. 312,00 лв.
MIKH0453 Трилуменен балон екстрактор бр. 312,00 лв.
MIKH0454 Кошничка за екстракция на конкременти бр. 180,00 лв.
MIKH0455 Балон - дилататор бр. 432,00 лв.
MIKH0456 Стент за жлъчни пътища различни размери бр. 120,00 лв.
MIKH0457 Апликатор/избутвач за стентове бр. 190,00 лв.
MIKH0458 Иглен папилотом бр. 216,00 лв.
MIKH0523 Маркер при биопсия на гърда тип BIP O-Twist_Marker бр. 360,00 лв.
MIKH0544 Двукомпонентни платна за херния размер 10х15 /овално/ бр. 590,40 лв.
MIKH0548 Титанизирано платно TiLoop Bra 21,5x14 cm 6000640 бр. 1 500,00 лв.
MIKH0549 Гръдeн имплант Polytech Meme MesmoMS бр. 1 680,00 лв.
MIKH0551 ФСГ с поставяне на балон бр. 1 650,00 лв.
MIKH0552 Бариатрична хирургия бр. 8 500,00 лв.
MIKH0578 Гръден имплант Polytech MesmoHS 450 ml 15726-450 бр. 1 680,00 лв.
MIKH0579 Такер с резурбируеми скоби AbsorbaTack 5mm ABSTACK30 бр. 360,00 лв.
MIKH0580 Фиксатор за херниални платна бр. 300,00 лв.
MIHS0581 Обща анестезия за провеждане на ендоскопско изследване бр. 80,00 лв.
MIKH0581 Овално платно двукомпонентно платно размер 26х34 /овално/ бр. 1 011,60 лв.
MIKH0582 Двукомпонентни платна за херния размер 20х30 /овално/ бр. 906,00 лв.
MIKH0583 Двукомпонентни платна за херния размер фи 20 /кръгло/ бр. 906,00 лв.
MIKH0584 Двукомпонентни платна за херния размер фи 15 /кръгло/ бр. 696,00 лв.
MIKH0585 Отстранител за скоби Skin Stapler Remover бр. 12,60 лв.
MIBS0412 Линеарен съшивател FLSLF бр. 900,00 лв.
MIBS0413 Пълнител за линеарен ушивател FLSL бр. 288,00 лв.
MIBS0414 Пълнител за ЕНДО линеарен реж ушивател Р3Н технол бр. 504,00 лв.
MIBS0415 Ендобег /малък 3’х6’/ бр. 128,40 лв.
MIBS0416 Ендобег /голям 5’х7’/ бр. 140,40 лв.
MIBS0417 Полимерни клипси размер /6 клипса в 1 - различни размери бр. 76,80 лв.
MIBS0418 Микропорест малък сет за вакумна аспирация бр. 166,80 лв.
MIBS0419 Микропорест среден сет за вакуум аспирация бр. 172,80 лв.
MIBS0420 Микропорест голям сет за вакуумна аспирация бр. 186,00 лв.
MIBS0421 Микропорест абдоминален сет за вакуумна аспирация бр. 265,20 лв.
MIBS0422 Wound protector 120/130 mm бр. 168,00 лв.
MIBS0423 Wound protector 150/160 mm бр. 170,40 лв.
MIBS0424 Wound protector 180/190 mm бр. 172,80 лв.
MIBS0425 ENDOLOOP ETHICON бр. 100,80 лв.
MIBS0426 V-Loc™ 90, 2-0, 1/2 Circle 27 mm Violet VLOCM2145 бр. 125,04 лв.
MIBS0427 V-Loc™ 90, 2-0, 1/2 Circle 30 mm Violet VLOCM1545 бр. 125,04 лв.
MIBS0428 Самозатягащ конец STRATAFIX CT-2 (26 mm), 45 cm SXPP1A407 бр. 126,00 лв.
MIBS0429 Ендоскопски фиксатор за херниално платно с резорбируеми скоби от полиглактин SDTRAP25 бр. 360,00 лв.
MIBS0430 NSLX120L - биполярни електрохирургични ножици за конвенционална хирургия - 20 см бр. 480,00 лв.
MIBS0431 NSLX125C - биполярни електрохирургични ножици за конвенционална хирургия - 25 см бр. 504,00 лв.
MIBS0432 NSLG2C35A - биполярни електрохирургични ножици за ендоскопска хирургия - 35 см бр. 504,00 лв.
MIBS0433 SNGHK Ултразвуков - комбиниран скалпел - кука- дисектор за конвенционална хирургия бр. 420,00 лв.
MIBS0434 Ligasure Maryland, 5mm 23 cm LF1923 бр. 660,00 лв.
MIBS0435 Ligasure Maryland, 5mm 37 cm лапароскопски с ротация LF 1937 бр. 660,00 лв.
MIBS0436 Ligasure ATLAS, 10mm, 37 cm лапроскопски LS1037 бр. 420,00 лв.
MIBS0437 Ligasure Exact тип ножица, 21 см LF 2019 бр. 660,00 лв.
MIBS0511 Parietene Macroporous Mesh 15×15 cm PPM1515 бр. 306,00 лв.
MIBS0512 Parietene Macroporous Mesh 30×30 cm PPM3030 бр. 528,00 лв.
MIBS0513 Versatex Monofilament Mesh 15×15 cm VTX1515 бр. 492,00 лв.
MIBS0514 Versatex Monofilament Mesh 30×30 cm VTX3030M бр. 534,00 лв.
MIBS0531 Parietene Macroporous Mesh 15×15 cm PPM1515 бр. 306,00 лв.
MIBS0532 Parietene Macroporous Mesh 30×30 cm PPM3030 бр. 528,00 лв.
MIBS0533 Versatex Monofilament Mesh 15×15 cm VTX1515 бр. 492,00 лв.
MIBS0534 Versatex Monofilament Mesh 30×30 cm VTX3030M бр. 534,00 лв.

3. НЕВРОХИРУРГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0355 Програмируема клапна система за хидроцефалия Certas Integra + 2 Bactiseal катетри (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 900 лв., общо 5 980 лв.) бр. 4 900,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0356 Саморегулираща се клапна система Delta Medtronic + перитонеален и вентрикулен катетър (НЗОК 1 080 лв. + пациент 3 840 лв., общо 4 920 лв.) бр. 3 840,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0357 Клапи с фиксирано налягане Sphera Duo (НЗОК 1 080 лв. + пациент 1 920 лв., общо 3 000 лв.) бр. 1 920,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0358 Система за вертебропластика Vertecem J&J (НЗОК 2 400 лв. + пациент 400 лв., общо 2 800 лв.) бр. 400,00 лв. 2 400,00 лв.
MIBS0359 Аневризмален клипс (НЗОК 540 лв. + пациент 1 050 лв., общо 1 590 лв.) бр. 1 050,00 лв. 540,00 лв.
MIBS0404 Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника (НЗОК – 2 710 лв., пациент – 3 890 лв., общо 6600 лв.) бр. 3 890,00 лв. 2 710,00 лв.
MIBS0405 Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника (НЗОК – 2 811 лв., пациент – 5 290 лв., общо 8 101 лв.) бр. 5 290,00 лв. 2 811,00 лв.
MIBS0406 Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника (НЗОК – 2 811 лв., пациент – 7 190 лв., общо 10 001 лв.) бр. 7 190,00 лв. 2 811,00 лв.
MIBS0440 Къса транспедикуларна стабилизация Expedium (4 винта) - за открита хирургична техника (НЗОК – 2 290 лв., пациент – 3 210 лв., общо 5 500 лв.) бр. 3 210,00 лв. 2 290,00 лв.
MIBS0441 Средна транспедикуларна стабилизация Expedium (6 винта) - за открита хирургична техника (НЗОК – 2 329 лв., пациент – 4 900 лв., общо 7 229 лв.) бр. 4 900,00 лв. 2 329,00 лв.
MIBS0442 Средна транспедикуларна стабилизация Expedium (8 винта) - за открита хирургична техника (НЗОК – 2 329 лв., пациент – 6 300 лв., общо 8 629 лв.) бр. 6 300,00 лв. 2 329,00 лв.
MIBS0502 Програмируема клапна система за хидроцефалия Strata II Medtronic + 2 катетъра (НЗОК 1 080 лв. + пациент 4 500 лв, общо 5 580 лв.) бр. 4 500,00 лв. 1 080,00 лв.
MIBS0540 Титаниев аневризмален клипс (НЗОК - 540 лв., пациент – 1 050 лв., общо 1 590 лв.) бр. 1 050,00 лв. 540,00 лв.
MIBS0552 Система за вертебропластика Easynject (НЗОК 2 400 лв. + пациент 400 лв., общо 2 800 лв.) бр. 400,00 лв. 2 400,00 лв.
MIBS0563 Шийна плака за предна стабилизация Tryptic 2 C-plate 4 винта (НЗОК 1 260 лв., пациент 1 700 лв., общо 2 960 лв.) бр. 1 700,00 лв. 1 260,00 лв.
MIBS0564 Шийна плака за предна стабилизация Tryptic 2 C-plate 6 винта (НЗОК 1 260 лв., пациент 1 900 лв., общо 3 160 лв.) бр. 1 900,00 лв. 1 260,00 лв.
MIBS0565 Шийна плака за предна стабилизация Tryptic 2 C-plate 8 винта (НЗОК 1 260 лв., пациент 2 300 лв., общо 3 560 лв.) бр. 2 300,00 лв. 1 260,00 лв.
MIBS0567 Система за кифопластика Renova Spine с един балон-катетър (НЗОК 2 399 лв., пациент 500 лв., общо 2 899 лв.) бр. 500,00 лв. 2 399,00 лв.
MIKH0127 Лумбален OLIF кейдж бр. 3 300,00 лв.
MIBS0341 Биологично лепило Bioglue 5 ml бр. 2 100,00 лв.
MIBS0342 Биологично лепило Bioglue 10 ml бр. 2 900,00 лв.
MIBS0343 Антиадхезивен гел Oxiplex бр. 1 550,00 лв.
MIBS0344 Хемостатична матрица Surgiflo 8 ml бр. 1 960,00 лв.
MIBS0345 Хемостатична матрица Surgiflo 8 ml с тромбин бр. 2 320,00 лв.
MIBS0346 Хемостатична матрица Hemopatch Sealing Hemostat бр. 900,00 лв.
MIBS0347 Хемостатична матрица Supercloth 3 g бр. 800,00 лв.
MIBS0348 Дурален и спинален Силант Duraseal бр. 2 100,00 лв.
MIBS0349 Синтетична резорбируема дура Duragen 5 x 5 бр. 1 550,00 лв.
MIBS0350 Синтетична резорбируема дура Duragen 7,5 x 7,5 бр. 1 900,00 лв.
MIBS0351 Мрежа за краниопластика - титаниева 60х60х0,2 мм бр. 1 800,00 лв.
MIBS0352 Мрежа за краниопластика - титаниева 90х90х0,6 мм бр. 2 400,00 лв.
MIBS0353 Мрежа за краниопластика - титаниева 120х120х0,6 мм бр. 3 000,00 лв.
MIBS0354 Краниофиксатор бр. 500,00 лв.
MIBS0376 Спонгиозен чипс 5сс бр. 1 400,00 лв.
MIBS0377 ДБМ паста 1,0 cc бр. 1 000,00 лв.
MIBS0381 Колан за сакро-лумбална област ОРРО бр. 85,00 лв.
MIBS0382 Шийна яка OPPO бр. 35,00 лв.
MIBS0398 Тъканно лепило Tisseel Lyo 4 ml бр. 589,74 лв.
MIBS0399 Тъканно лепило Tisseel Lyo 10 ml бр. 1 411,38 лв.
MIBS0445 Система за вертебропластика Vertecem J&J бр. 2 800,00 лв.
MIBS0455 Титаниева мрежа за краниопластика 50×50 mm 0,6 mm с винтове бр. 1 700,00 лв.
MIBS0456 Титаниева мрежа за краниопластика 100×100 mm 0,6 mm с винтове бр. 2 600,00 лв.
MIBS0457 Титаниева мрежа за краниопластика 100х150 mm 0,6 mm с винтове бр. 3 100,00 лв.
MIBS0459 ДБМ паста 2,5 cc бр. 1 400,00 лв.
MIBS0472 Цервикален имплант DCI бр. 3 260,00 лв.
MIBS0479 Лумбален ТLIF кейдж бр. 2 000,00 лв.
MIBS0481 Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника бр. 6 600,00 лв.
MIBS0482 Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника бр. 8 101,00 лв.
MIBS0483 Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника бр. 9 811,00 лв.
MIBS0500 Цервикален Peek кейдж Arion бр. 3 100,00 лв.
MIBS0509 Neo Cement Pusher - изтласквач за цимент бр. 110,26 лв.
MIBS0550 Игла за вертебропластика бр. 125,00 лв.
MIBS0551 Тъканно лепило Tisseel Lyo 2ml бр. 314,83 лв.
MIBS0554 Ares антибиотичен перитонеален катетър за хидроцефалия бр. 2 000,00 лв.
MIBS0555 Конектор прав бр. 200,00 лв.
MIBS0560 Система за вертебропластика Easynject бр. 2 800,00 лв.
MIBS0562 PEEK кейдж за предна шийна стабилизация Tryptik-CA бр. 1 700,00 лв.
MIBS0568 Синтетична резорбируема дура ReDura RDS 4 – 4×6 см бр. 1 550,00 лв.
MIBS0569 Синтетична резорбируема дура ReDura RDS 6 – 6×8 см бр. 1 900,00 лв.
MIBS0570 Синтетична резорбируема дура ReDura RDS 8 – 8×8 см бр. 2 000,00 лв.
MIBS0816 Система за кифопластика Renova Spine с два балон-катетъра - билатерална (НЗОК 2 399 лв., пациент 1 100 лв., общо 3 499 лв.) бр. 1 100,00 лв. 2 399,00 лв.
MIBS0817 Globus Revolve комплект 2 пръчки бр. 800,00 лв.
MIBS0604 Шийна плака за предна стабилизация + заместител на прешленно тяло Tryptic 2 C-plate + с 8 винта (НЗОК 1 461,88 лв., пациент 4 000 лв., общо 5 461,88 лв.) бр. 4 000,00 лв. 1 461,88 лв.
MIBS0747 Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа Ulrich Neon3 6 винта (НЗОК 3 200 лв., пациент 4 000 лв., общо 7 200 лв.) бр. 4 000,00 лв. 3 200,00 лв.
MIBS0799Електрод-примка за биполярна резекция среден Resection electrode loop 24F ME-ORS-Sбр.420 лв
MIBS0800Електрод-примка за биполярна резекция голям Resection electrode loop L 24F ME-ORSW-Sбр.420 лв
MIBS0801Електрод за биполярна резекция тип бутон Resection electrode button 24F ME-ORSH-Sбр.950 лв
MIBS0851 Игла за кифопластика бр. 125,00 лв.
MIBS0852 Система за кифопластика Renova Spine с един балон-катетър, костен цимент и 2 игли (НЗОК 2 399 лв., пациент 600 лв., общо 2 999 лв.) бр. 600,00 лв. 2 399,00 лв.
MIBS0854 Kостен цимент бр. 800,00 лв.
MIBS0855 Ulrich Заместител на прешлено тяло ADDplus с вградена плака и експандъбъл винтове бр. 7 001,88 лв.
MIBS0863 DiscoGel 5ml бр. 4 000,00 лв.
MIBS0869Средна транспедикуларна стабилизация Ulrich uCentum (6 винта) - За открита хирургична техникабр. 6 929,00 лв

4. ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIKH0314 Гръден имплант Polytech MesmoHS 400 ml 15726-400 бр. 1 680,00 лв.
MIBS0360 Ендоскопски съшивател 45 мм бр. 1 150,00 лв.
MIBS0361 Ендоскопски съшивател 60 мм бр. 1 150,00 лв.
MIBS0362 Пълнител за ендоскопски съшивател 45 мм бр. 755,00 лв.
MIBS0363 Пълнител за ендоскопски съшивател 60 мм бр. 775,00 лв.
MIBS0378 Сонда за изкуствено хранене при гастростомия бр. 100,00 лв.
MIBS0396 Двукомпонентни платна за херния размер 15х20 /овално/ бр. 671,16 лв.
MIBS0450 Disposable woundProtector 120/130-120/250 бр. 96,00 лв.
MIBS0451 Disposable woundProtector 150/160-150/250 бр. 98,40 лв.
MIBS0452 Disposable woundProtector 180/190-180/250 бр. 172,80 лв.
MIBS0453 Disposable woundProtector 80/90-180/150 бр. 96,60 лв.
MIBS0454 Disposable woundProtector 220/230-220/250 бр. 98,40 лв.
MIBS0477 HAR 23 - ултразвуков дисектор за отворена хирургия, 5 мм, 23 см бр. 516,00 лв.
MIBS0478 HAR 36 - ултразвуков дисектор, лапароскопски, 5 мм, 36 см бр. 540,00 лв.
MIBS0485 Disposable woundProtector 60/70-60/250 бр. 96,00 лв.
MIBS0486 Ендобег /малък 3’х6’/ бр. 128,40 лв.
MIBS0487 Ендобег /голям 5’х7’/ бр. 140,40 лв.
MIBS0491 NSLX125C Биполярни електрохирургични ножици за конвенционална хирургия - 25 см бр. 504,00 лв.
MIBS0536 LigaSure Maryland Sealer Divider 5 mm ×30 cm LF1930T бр. 660,00 лв.
MIBS0537 LigaSure Exact Dissector 20,6/21 cm LF2019 бр. 660,00 лв.
MIBS0538 LigaSure Lapar Sealer Divider 5 mm ×23 cm LF1823 бр. 660,00 лв.
MIBS0539 LigaSure Lapar Sealer Divider 5 mm ×37 cm LF1837 бр. 660,00 лв.
MIBS0841 Sureform Reload 45mm 2.5 White 6row 48345W бр. 770,00 лв.
MIBS0842 Sureform Reload 45mm 3.5 Blue 6 row 48345B бр. 770,00 лв.
MIBS0843 Sureform Reload 45mm 4.3 Green 6row 48345G бр. 770,00 лв.
MIBS0844 EndoGia Curved Tip Articulating Reload Tri Staple 45mm EGIA60AMT бр. 840,00 лв.
MIBS0870ENDO Reach Linear Cutting staplers 4,1x2,0mm Green Thick REC45GRNбр.552,00 лв.

5. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0384 Speedybell чернодробна биопсия 18 G/200 mm SB1820EC бр. 126,00 лв.
MIBS0385 Аспирационна иглаChiba 18 G/20 cm CH1820EC бр. 35,00 лв.
MIBS0386 Лигатурна лента Speedband Superview Super7 8,6-11,5 мм M00542250 бр. 415,00 лв.
MIBS0387 Полип траперTrapEase Quad ChamberSTE-298 бр. 6,00 лв.
MIBS0388 Lockado Clipping Device 20×2300 mm LOCK-G-26-230-C бр. 126,00 лв.
MIBS0389 Lockado Clipping Device 16×2300 mm LOCK-F-26-230-C бр. 126,00 лв.
MIBS0391 Форцепс RadialJaw 4 W/NDL 2,8 mm M00513330 бр. 25,00 лв.
MIBS0392 Форцепс Radial Jaw 4 W/NL 2,8 mm M00513310 бр. 25,00 лв.
MIBS0393 Полипектомична примка Captivator Cold 10 mm M00561100 бр. 80,00 лв.
MIBS0400 Cold Snare Полипектомична примка 10 мм х230 см CS3-11023230 бр. 50,00 лв.
MIBS0407 NM-610U-0423 Injection needle N6142350 бр. 91,48 лв.
MIBS0408 NM-600L-0523 Injection needle N6141350 бр. 84,42 лв.
MIBS0461 Система за стентиране 10 Фр E200100011 бр. 140,00 лв.
MIBS0462 Пластмасов билиарен стент 7 Фр/10 см РЕ20007010 бр. 100,00 лв.
MIBS0463 Система за стентиране 7 Фр E20007001 бр. 130,00 лв.
MIBS0464 Пластмасов билиарен стент 20 Фр/10 см РЕ20007010 бр. 100,00 лв.
MIBS0465 Пластмасов панкреатичен стент 5 Фр/5 см бр. 100,00 лв.
MIBS0466 Двоен пиг-тейл РЕ20410005 бр. 100,00 лв.
MIBS0467 Игла за ЕУЗ FNB биопсия 22G бр. 630,00 лв.
MIBS0468 Комплект за перкутанен дренаж PTC-Drainage set 7Fr PTDK07000 бр. 390,00 лв.
MIBS0469 Дилатационен балон за ахалазия Vytil 35х80 мм CJ-JHY-BD-35-80-90 бр. 400,00 лв.
MIBS0470 Сет за лигиране на варици Multiband Ligator Ezyshoot GF–OVL100 бр. 200,00 лв.
MIBS0474 Stone Extract.Balloon 9/13/16 N135010PRO бр. 390,00 лв.
MIBS0488 Dilator AQ Hydroph.7 Fr/20 cm JCD 7.0-38-20HC бр. 80,00 лв.
MIBS0489 Dilator AQ Hydroph.6 Fr/20 cm JCD 6.0-38-20HC бр. 80,00 лв.
MIBS0490 Dilator AQ Hydroph.8 Fr/20 cm JCD 8.0-38-20HC бр. 80,00 лв.
MIBS0495 MicroTechEndoscopic Ultrasound Aspiration Needle FNB 22G EUS-22-1-N бр. 320,00 лв.
MIBS0496 Biliary stent SU 10Fr 6cm PE20010006 бр. 100,00 лв.
MIBS0497 EndoFlex Oesophagus Sten set 120x24x180 mm ESO-1-24-120 бр. 2 270,00 лв.
MIBS0498 Biliary stent SU за жлъчни пътища 10Fr 12cm PE20010012 бр. 100,00 лв.
MIBS0499 Biliary stent за жлъчни пътища Straight-Soft 7FR 15CM PE20007015 бр. 100,00 лв.
MIBS0505 Cook Medikal Biliary Drainage Catheter ULT 8.5-38-40P-32S-CLB-RH бр. 420,00 лв.
MIBS0507 Cook Medikal Landerquist extra 90 cm TSMG-35-90-4LES бр. 200,00 лв.
MIBS0518 Boston Полипектомична примка Captivator Cold 15 mm M00561230 бр. 53,30 лв.
MIBS0519 Endoflex Oesophagus Set 100x24x180 mm ESO-1-24-100 бр. 2 270,00 лв.
MIBS0544 Polypectomy Snare Полипектомична примка 15 мм х220 см PS1A201523220-OL бр. 52,00 лв.
MIBS0549 Freca PEG CH20 Гастростома сет 7755644 бр. 100,00 лв.
MIBS0556 Boston Предна резачка MicroKnife XL 5,5 Fr M00532810 бр. 264,60 лв.
MIBS0557 Oesophagus Set 100x20x140 mm ESO-1-20-140 бр. 2 270,00 лв.
MIBS0559 Micro-Tech Disposable Dilatatin Ballon 7 fr/30 mm BDC-30/80-7/10 бр. 521,40 лв.
MIBS0561 Olympus Клипси за хемостаза HX-610-135L бр. 36,00 лв.
MIBS0828 Boston Дилатационен балон CRE Pro Wireguided Esophageal 12 mm x 13,5 mm x 15 mm M00558690 бр. 312,00 лв.
MIBS0829 Olympus Водач Guidewire Str.0,035 45cm G-240-3545S бр. 354,00 лв.
MIBS0830 Olympus Водач Guidewire Ang.0,035 45cm G-240-3545A бр. 354,00 лв.
MIBS0840 Boston Дилатационен балон CRE Pro Wireguided Esophageal 10x11x12 mm M00558680 бр. 312,00 лв.
MIBS0846 Endoflex Biliar Dilation Balloon2,6x4 200cm 3410420 бр. 394,00 лв.
MIBS0848 Micro-Tech Electrosurgical Knife2,8x2350 MK-I-2-235 бр. 420,00 лв.
MIBS0849 Pentax Splash M-Knife 1800mm DN-D2718B бр. 255,00 лв.
MIBS0850 M.I.Tech Hanarostent Biliary 10x80BNA-10-080-G180 бр. 2 210,00 лв.
MIBS0853 Boston Стент WallFlex Biliary RX Uncovered бр. 2 150,00 лв.
MIBS0856 TaeWoong Niti-S Biliary Unovored stent 6сmx10mm B1006 бр. 1 680,00 лв.
MIBS0857 Boston Стент WallFlex Biliary Partially Covered бр. 2 050,00 лв.
MIBS0858 Boston Biopsy Endo Needle ACQUIRE бр. 325,00 лв.
MIBS0867TaeWoong Niti-S Biliary Unovored stent 6mmx100mm BLD0610-6бр.2 100 лв

6. СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0379 Катетър за постоянен съдов достъп за хемодиализа бр. 450,00 лв.
MIBS0443 Perclose Prostyle CE 12773-02 бр. 489,60 лв.
MIBS0475 Стент Аортен BeGraft бр. 3 570,00 лв.
MIBS0476 Стент Периферен BeGraft бр. 2 500,00 лв.
MIBS0508 Peripheral IVL Catheter Shockwave M6,0x60 mm M5IVL6060 бр. 6 930,00 лв.
MIBS0525 Peripheral IVL Catheter Shockwave M7,0x60 mm M5IVL7060 бр. 6 930,00 лв.
MIBS0542 Nester Embolization Coil 12 mm MWCE-35-20-12-Nester бр. 529,00 лв.
MIBS0543 Устройство за затваряне на съдове Angio-Seal бр. 450,50 лв.
MIBS0548 Саморазгъващ се покрит стент Fluency plus 9x100x117 FVL09100 бр. 3 600,00 лв.
MIBS0819 Саморазгъващи се периферни стентове за венозни съдове Abre Medtronic B04042030000005 (НЗОК-1 030,00 лв., пациент - 4 274,00лв, общо 5 304,00 лв.) бр. 4 274,00 лв. 1 030,00 лв.
MIBS0821 СтентPromesaSelfExpPeriph6x40PRB0600040B бр. 957.00 лв.
MIBS0822 Стент ISTHMUS Logic 7x19x135 ICLC7019L бр. 788.00 лв.

7. УРОЛОГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0214 Уретерален стент - дабъл джей JJ EP- бр. 220,00 лв.
MIBS0215 Стандартен уретерален - стент дабъл джей JJ бр. 120,00 лв.
MIBS0216 Уретерален стент - дабъл джей JJ EG бр. 120,00 лв.
MIBS0217 Нефростомен пункционен сет бр. 190,00 лв.
MIBS0218 Стандартен нефростомен пункционен сет бр. 140,00 лв.
MIBS0219 Интраоперативен уретерален стент - дабъл джей JJ 6,0 Фр./28 бр. 220,00 лв.
MIBS0220 Супрапубичен пигтейл катетър SU бр. 110,00 лв.
MIBS0221 ClearPetra шафт за нефростома бр. 650,00 лв.
MIBS0222 Ендобег малък/Lap Bag with Auto Retrieval system 3×6 бр. 104,00 лв.
MIBS0223 Ендобег голям/Lap Bag with Auto Retrieval system 5×7 бр. 120,00 лв.
MIBS0224 Еднократен троакар бр. 156,00 лв.
MIBS0225 Лигъшур инструмент Blunt tip 5mm x 37 cm бр. 1 700,00 лв.
MIBS0226 Лигъшур инструмент LigaSure Atlas 10 mm ×37 cm бр. 1 700,00 лв.
MIBS0227 Лигъшур инструмент LigaSure Exact Dissector 21 cm бр. 1 700,00 лв.
MIBS0228 Лигъшур инструмент LigaSure Maryland Seal. 5 mm ×37 cm бр. 1 700,00 лв.
MIBS0229 Лигъшур инструмент LigaSure LaparSealer/Divider 5 mm/23 cm бр. 1 700,00 лв.
MIBS0230 Влакно RigFib 800 101503287 бр. 3 000,00 лв.
MIBS0231 Електрод-примка за биполярна резекция голям HF-RESECTION ELECTRODE LOOP бр. 350,00 лв.
MIBS0232 Електрод-вапоризационен за биполярна резекция TURIS BUTTON бр. 800,00 лв.
MIBS0233 Резекционен електрод дълъг овален бутон HF-RESECTION ELECTRODE LONG бр. 539,00 лв.
MIBS0234 Резекционен електрод, примка за дълъг резектоскоп LONG TURIS ELECTRODE бр. 350,00 лв.
MIBS0235 Комплект балон-помпа за екстраперитонеално разширяване бр. 296,00 лв.
MIBS0236 Биопсична игла Bard MagnumBiopsy Needle 18G бр. 120,00 лв.
MIBS0237 Влакно FlexiFib 242 101503189 бр. 708,50 лв.
MIBS0238 Влакно PercuFib 365 101503128 бр. 725,00 лв.
MIBS0239 Влакно RigFib 550 101503203 бр. 806,00 лв.
MIBS0240 Влакно FlexiFib 272 101503189 бр. 708,50 лв.
MIBS0241 HAR 23 - ултразвуков дисектор за отворена хирургия, 5 мм, 23 см бр. 1 500,00 лв.
MIBS0242 HAR 36 - ултразвуков дисектор, лапароскопски, 5 мм, 36 см бр. 1 500,00 лв.
MIBS0243 NSLX120L - биполярни електрохирургични ножици за конвенционална хирургия, 13 мм, 20 см бр. 1 500,00 лв.
MIBS0244 NSLX125C-Биполярни електрохирургични ножици за конвенционална хирургия, 5 мм, 25 см бр. 1 500,00 лв.
MIBS0438 StentUreter.BothSides CH6 26cm SOT-S-626 бр. 170,00 лв.
MIBS0501 СОНДА Swiss LITHOCLAST TRILOGY Probe 1,9x341 FR-249 бр. 708,50 лв.
MIBS0523 СОНДА Swiss LITHOCLAST TRILOGY Probe 1,1x520 FR-253 бр. 708,50 лв.
MIBS0524 СОНДА Swiss LITHOCLAST TRILOGY Probe 1,1x625 FR-254 бр. 708,50 лв.
MIBS0757Лигъшур инструмент LigaSure Maryland 5mm/23cm LF1923бр.1 870 лв
MIBS0847 Биопсична игла Biopsy Needle W-Core 18Gx25cm 021825-W бр. 120,00 лв.
MIBS0872Boston Percuflex Plus Ureteral Stentбр.150,00 лв.

8. КАРДИОЛОГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0571 Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода бр. 2 080,00 лв.
MIBS0704 Vascular Closure Device Obtura бр. 210,00 лв.
MIBS0837 Levosimed inj, 12,5mg lyophilized бр. 250,00 лв.
GMI0009 Комплект с електрод за временна кардиостимулация бр. 456,00 лв.
MIKH0518 Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD бр. 1 290,00 лв.
MIBS0862 Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR Boston + електроди бр. 9 375,00 лв.
MIBS0864 Thermocool Smarttouch SF Bi-Directional Catheter NAV 1-6-2 D134805 бр. 4 872,00 лв.
MIBS0865 PentaRay Nav mapping catheter 2-6-2 D128208 бр. 3 339,00 лв.

9. КАРДИОХИРУРГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIBS0744 Съдова протеза Woven Aortic Arch бр. 2 450,00 лв.
MIBS0784 Доплащане за имплантиране на Торакален стент графт бр. 2 450,00 лв.
MIBS0838 Vacuum Wound Closure Set L FD90002 бр. 186,00 лв.

V. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
NZKAPR04 (АПр 04) Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 410,40 лв.
NZKAPR10 (АПр 10) НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ бр. 216,00 лв.
NZKAPR11 (АПр 11) Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 216,00 лв.
NZKAPR12 (АПр 12) бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия бр. 453,60 лв.
NZKAPR22 (АПр 22) Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 276,48 лв.
NZKAPR23 (АПр 23) Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 367,20 лв.
NZKAPR24 (АПр 24) Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 210,60 лв.
NZKAPR25 (АПр 25) ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ И/ИЛИ БИОПСИЯ бр. 108,00 лв.
NZKAPR26 (АПр 26) Амбулаторни хирургични процедури бр. 162,00 лв.
NZKAPR28 (АПр 28) ПАРАВЕРТЕБРАЛНИ БЛОКАДИ И БЛОКАДИ НА ОТДЕЛНИ НЕРВИ бр. 108,00 лв.
NZKAPR29 (АПр 29) Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 216,00 лв.
NZKAPR30 (АПр 30) НАПАСВАНЕ НА ПРОТЕЗА НА ГОРЕН ИЛИ ДОЛЕН КРАЙНИК бр. 108,00 лв.
NZKAPR31 (АПр 31) Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система бр. 50,00 лв.
NZKAPR33.2 (АПр 33.2) ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА на медицински хранителни субстанции бр. 1 296,00 лв.
NZKAPR34 (АПр 34) Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 270,00 лв.
NZKAPR38 (АПр 38) Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78 , ал. 2 ЗЗО -за лечение на онкологични заболявания бр. 54,00 лв.
NZKAPR41 (АПр 41) АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА бр. 123,12 лв.
NZKAPR44 (АПр 44) Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 702,00 лв.
NZKP016 (КП 016) Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр. 702,00 лв.
NZKP017.1 (КП 017.1) Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 1 134,00 лв.
NZKP018.1 (КП 018.1) Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 1 944,00 лв.
NZKP019.1 (КП 019.1) Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен бр. 1 080,00 лв.
NZKP019.2 (КП 019.2) Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер бр. 1 836,00 лв.
NZKP020.1 (КП 020.1) Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 4 536,00 лв.
NZKP021.1 (КП 021.1) Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години бр. 4 438,10 лв.
NZKP022.1 (КП 022.1) Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години бр. 4 525,58 лв.
NZKP023.1 (КП 023.1) Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години бр. 4 300,56 лв.
NZKP024 (КП 024) Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 1 620,00 лв.
NZKP025 (КП 025) Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване бр. 1 404,00 лв.
NZKP026 (КП 026) Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение бр. 4 320,00 лв.
NZKP027 (КП 027) Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр. 3 304,80 лв.
NZKP028 (КП 028) Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение бр. 5 724,00 лв.
NZKP029 (КП 029) Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 1 004,40 лв.
NZKP030.1 (КП 030.1) Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2 294,17 лв.
NZKP031.1 (КП 031.1) Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години бр. 6 480,00 лв.
NZKP032.1 (КП 032.1) Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години бр. 928,11 лв.
NZKP033 (КП 033) Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 702,00 лв.
NZKP036 (КП 036) Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1 150,63 лв.
NZKP037 (КП 037) Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 3 949,21 лв.
NZKP043 (КП 043) Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр. 486,13 лв.
NZKP044 (КП 044) Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията бр. 1 300,00 лв.
NZKP050.1 (КП 050.1) Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години бр. 1 404,00 лв.
NZKP051.1 (КП 051.1) Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 3 768,84 лв.
NZKP051.2 (КП 051.2) Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение бр. 3 736,07 лв.
NZKP052.1 (КП 052.1) Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години бр. 2 268,00 лв.
NZKP053.1 (КП 053.1) Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр. 2 268,00 лв.
NZKP054.1 (КП 054.1) Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години бр. 8 640,00 лв.
NZKP055.1 (КП 055.1) Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 11 016,00 лв.
NZKP056.1 (КП 056.1) Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години бр. 864,00 лв.
NZKP059 (КП 059) Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) бр. 1 026,00 лв.
NZKP060 (КП 060) Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък бр. 1 026,15 лв.
NZKP061 (КП 061) Диагностика и лечение на мултипленна склероза бр. 1 100,73 лв.
NZKP062.1 (КП 062.1) Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години бр. 860,57 лв.
NZKP063.1 (КП 063.1) Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр. 1 404,00 лв.
NZKP064.1 (КП 064.1) Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години бр. 895,29 лв.
NZKP065.1 (КП 065.1) Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 10 476,00 лв.
NZKP066.1 (КП 066.1) Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 10 800,00 лв.
NZKP067 (КП 067) Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 594,00 лв.
NZKP068.1 (КП 068.1) Диагностика и лечение на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст бр. 572,40 лв.
NZKP069.1 (КП 069.1) Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 885,60 лв.
NZKP070.1 (КП 070.1) Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст бр. 2 209,82 лв.
NZKP071.1 (КП 071.1) Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст бр. 561,60 лв.
NZKP072.1 (КП 072.1) Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1 080,00 лв.
NZKP073.1 (КП 073.1) Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 2 423,16 лв.
NZKP074.1 (КП 074.1) Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 1 350,00 лв.
NZKP075.1 (КП 075.1) Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст бр. 1 989,55 лв.
NZKP076.1 (КП 076.1) Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст бр. 1 188,00 лв.
NZKP113.1 (КП 113.1) Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) бр. 335,31 лв.
NZKP113.2 (КП 113.2) Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни бр. 678,92 лв.
NZKP114 (КП 114) Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 3 402,00 лв.
NZKP115 (КП 115) Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 4 644,00 лв.
NZKP116 (КП 116) Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години бр. 11 448,00 лв.
NZKP119 (КП 119) Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение бр. 18 360,00 лв.
NZKP120.1 (КП 120.1) Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция бр. 19 440,00 лв.
NZKP120.2 (КП 120.2) Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация бр. 22 356,00 лв.
NZKP121 (КП 121) Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години бр. 4 320,00 лв.
NZKP123 (КП 123) Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им бр. 5 292,00 лв.
NZKP124 (КП 124) Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент бр. 2 916,00 лв.
NZKP125 (КП 125) Оперативно лечение на клонове на аортната дъга бр. 2 808,00 лв.
NZKP126 (КП 126) Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) бр. 2 160,00 лв.
NZKP127 (КП 127) Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр. 1 032,31 лв.
NZKP128 (КП 128) Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност бр. 638,79 лв.
NZKP129 (КП 129) Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията бр. 756,00 лв.
NZKP141 (КП 141) Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур бр. 1 535,46 лв.
NZKP142 (КП 142) Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур бр. 5 646,82 лв.
NZKP143 (КП 143) Трансуретрална простатектомия бр. 1 657,95 лв.
NZKP144 (КП 144) Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперлазия на простатната жлеза и нейните усложнения бр. 1 904,74 лв.
NZKP145 (КП 145) Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр. 1 206,82 лв.
NZKP146 (КП 146) Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочната полова система бр. 4131,90 лв.
NZKP147 (КП 147) Оперативни процедури върху мъжката полова система бр. 1 026,00 лв.
NZKP148 (КП 148) Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем на сложност бр. 3 684,00 лв.
NZKP149 (КП 149) Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем на сложност бр. 1 723,90 лв.
NZKP150 (КП 150) Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр. 1 089,05 лв.
NZKP151 (КП 151) Реконструктивни операции в урологията бр. 1 798,92 лв.
NZKP152 (КП 152) Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр. 912,20 лв.
NZKP153 (КП 153) Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1 652,59 лв.
NZKP154 (КП 154) Оперативни процедури на бъбрека и уретра с голям и много голям обем на сложност бр. 4 260,84 лв.
NZKP155 (КП 155) Оперативни процедури на бъбрека и уретрата със среден обем и сложност бр. 1 620,00 лв.
NZKP156 (КП 156) Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия бр. 4 910,26 лв.
NZKP157 (КП 157) Радикална простатектомия бр. 3 781,78 лв.
NZKP158 (КП 158) Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 842,40 лв.
NZKP159 (КП 159) Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 1 708,16 лв.
NZKP171 (КП 171) Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 4 428.00 лв.
NZKP173 (КП 173) Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 3 269,95 лв.
NZKP175 (КП 175) Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 4 715,38 лв.
NZKP177 (КП 177) Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 1 944,00 лв.
NZKP179 (КП 179) Оперативни процедури върху апендикс бр. 1 188,00 лв.
NZKP180 (КП 180) Хирургични интервенции за затваряне на стома бр. 1 107,56 лв.
NZKP181 (КП 181) Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр. 804,24 лв.
NZKP182 (КП 182) Оперативни процедури при хернии бр. 1 134,00 лв.
NZKP183 (КП 183) Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр. 1 333,42 лв.
NZKP184 (КП 184) Конвенционална холецистектомия бр. 1 922,11 лв.
NZKP185 (КП 185) Лапароскопска холецистектомия бр. 1 490,40 лв.
NZKP186 (КП 186) Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр. 3 748,53 лв.
NZKP187 (КП 187) Оперативни процедури върху черен дроб бр. 5 031,57 лв.
NZKP188 (КП 188) Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр. 2 530,74 лв.
NZKP189 (КП 189) Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност бр. 6 946,02 лв.
NZKP190 (КП 190) Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност бр. 2 599,69 лв.
NZKP191.1 (КП 191.1) Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр. 1 795,32 лв.
NZKP192 (КП 192) Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 1 928,66 лв.
NZKP193 (КП 193) Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 2 379,95 лв.
NZKP194 (КП 194) Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 644,03 лв.
NZKP195 (КП 195) Оперативно лечение при остър перитонит бр. 3 685,96 лв.
NZKP196 (КП 196) Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр. 2 595,56 лв.
NZKP197 (КП 197) Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр. 939,60 лв.
NZKP198 (КП 198) Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 3 240,00 лв.
NZKP199.1 (КП 199.1) Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания бр. 958,54 лв.
NZKP199.2 (КП 199.2) Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания бр. 463,69 лв.
NZKP200 (КП 200) Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 1 620,00 лв.
NZKP201 (КП 201) Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност бр. 2 127,05 лв.
NZKP202 (КП 202) Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1 389,30 лв.
NZKP203 (КП 203) Хирургично лечение при надбъбречни заболявания бр. 2 585,25 лв.
NZKP204 (КП 204) Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение бр. 5 890,24 лв.
NZKP205 (КП 205) Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение бр. 2 359,26 лв.
NZKP206.1 (КП 206.1) Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) бр. 4 752,00 лв.
NZKP206.2 (КП 206.2) Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация) бр. 6 201,36 лв.
NZKP206.3 (КП 206.3) Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура "Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъ бр. 2 550,18 лв.
NZKP207 (КП 207) Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин бр. 3 412,80 лв.
NZKP208 (КП 208) Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 664,66 лв.
NZKP209 (КП 209) Хирургично лечение при травма на главата бр. 1 732,57 лв.
NZKP210 (КП 210) Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение бр. 1 305,58 лв.
NZKP211.1 (КП 211.1) Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност бр. 3 996,00 лв.
NZKP211.2 (КП 211.2) Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол бр. 4 428,00 лв.
NZKP212 (КП 212) Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност бр. 2 700,00 лв.
NZKP213 (КП 213) Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена бр. 3 888,00 лв.
NZKP214 (КП 214) Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана бр. 5 022,00 лв.
NZKP215 (КП 215) Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 2 718,74 лв.
NZKP216 (КП 216) Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 981,48 лв.
NZKP217.1 (КП 217.1) Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр. 3 240,00 лв.
NZKP217.2 (КП 217.2) Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става бр. 6 480,00 лв.
NZKP217.3 (КП 217.3) Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници бр. 7 128,00 лв.
NZKP218 (КП 218) Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр. 1 890,00 лв.
NZKP219 (КП 219) Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр. 1 404,00 лв.
NZKP220.1 (КП 220.1) Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр. 1 512,00 лв.
NZKP220.2 (КП 220.2) Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) бр. 1 728,00 лв.
NZKP221 (КП 221) Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност бр. 2 160,00 лв.
NZKP222 (КП 222) Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 756,00 лв.
NZKP223 (КП 223) Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1 056,42 лв.
NZKP257 (КП 257) Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние бр. 144,82 лв.
NZKP260 (КП 260) Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа бр. 108.00 лв.
NZKP261 (КП 261) Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия бр. 614,79 лв.
NZKP262 (КП 262) Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система бр. 741,85 лв.
NZKP263 (КП 263) Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система бр. 486,37 лв.
NZKP264 (КП 264) Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции бр. 700,87 лв.
NZKP265 (КП 265) Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 486,37 лв
NZKP267 (КП 267) Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19 бр. 540,00 лв
NZKP999 (КП 999) Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура бр. 201,68 лв
NZKPR12A (КПР 12А) Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпурална литотрепсия бр. 420,00 лв
NZKPR03 (КПр 3) Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 594,00 лв
NZKPR04 (КПр 4) Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 270,00 лв
NZKAPR33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 32,40 лв

VI. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ

1. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Sysmex XN-1000)

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DH41051ПКК, автоматично, с диференциално броенебр.18,00 лв.
DH49051СУЕ - Панченкобр.8,00 лв.
DH49058СУЕ - Westergeenбр.8,00 лв.
DH81050Диференциално броене на левкоцити - микроскопскибр.17,50 лв.
DH8B050Морфология на еритроцитите - микроскопскибр.8,00 лв.
DH7X050Ретикулоцити (Rt) - микроскопскибр.10,00 лв.

2. ТУМОРНИ МАРКЕРИ (Cobas E411)

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
DCPU000 PSA-Total бр. 40,00 лв.
DC6S000 CA 15-3 бр. 40,00 лв.
DC6R000 CA 125 бр. 40,00 лв.
DC6V000 CA 19-9 бр. 40,00 лв.
DC6A000 CA 72-4 бр. 60,00 лв.

3. ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU90539 Серологично изследване на кръв бр. 80,00 лв.

4. Дейности

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
MIKH0144 Преглед след 18:00 ч. и почивни дни бр. 150,00 лв.
MIKH0649 Следваща консултация при друг специалист ( -50%) след 18:00 ч. и почивни дни бр. 75,00 лв.
ZU99911 Речева рехабилитация бр. 40,00 лв.

5. Образна диагностика

Код от информационната систама на ЛЗНаименование на услугатаМерна единицаЦена, заплащана от Пациент:Цена, заплащана от НЗОК:
ZU88580 Рентгенография на сърце и медиастинум с контрастиран хранопровод бр. 100,00 лв.
ZU87030 КТ на глава бр. 240,00 лв.
ZU87150 Рентгенография на околоносни синуси бр. 40,00 лв.
ZU87160 Рентгенография на лицеви кости бр. 40,00 лв.
ZU87161 Рентгенография на челюстите в специални проекции бр. 40,00 лв.
ZU87170 Рентгенография на черепни кости – Една проекция бр. 40,00 лв.
ZU87240 Рентгенография на сакриолиачна става бр. 40,00 лв.
ZU87290 Рентгенография на гръбначни прешлени бр. 40,00 лв.
ZU87410 КТ – урография бр. 280,00 лв.
ZU87430 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр. 30,00 лв.
ZU87431 Рентгенография на клавикула бр. 40,00 лв.
ZU87432 Рентгенография на стернум бр. 40,00 лв.
ZU87433 Рентгенография на ребра бр. 40,00 лв.
ZU87440 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр. 50,00 лв.
ZU87490 Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум бр. 60,00 лв.
ZU87491 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце бр. 50,00 лв.
ZU88190 Обзорна рентгенография на корем бр. 60,00 лв.
ZU88210 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр. 30,00 лв.
ZU88211 Рентгенография на раменна става – Една проекция бр. 30,00 лв.
ZU88212 Рентгенография на хумерус – Една проекция бр. 30,00 лв.
ZU88220 Рентгенография на лакетна става – Една проекция бр. 30,00 лв.
ZU88230 Рентгенография на гривнена става – Една проекция бр. 30,00 лв.
ZU88231 Рентгенография на длан и пръсти – Една проекция бр. 30,00 лв.
ZU88240 Рентгенография на крайници бр. 30,00 лв.
ZU88260 Рентгенография на таз – Една проекция бр. 40,00 лв.
ZU88261 Рентгенография на тазобедрена става – Една проекция бр. 40,00 лв.
ZU88270 Рентгенография на бедрена кост - една проекция бр. 40,00 лв.
ZU88271 Рентгенография на коленна става – Една проекция бр. 40,00 лв.
ZU88272 Рентгенография на подбедрица – Една проекция бр. 40,00 лв.
ZU88280 Рентгенография на глезенна става – Една проекция бр. 40,00 лв.
ZU88281 Рентгенография на стъпало и пръсти – Една проекция бр. 30,00 лв.
ZU88330 Рентгенография на скапула бр. 30,00 лв.
ZU88381 КТ на малък таз бр. 240,00 лв.
ZU88400 КТ коронарни съдове бр. 500,00 лв.
ZU88762 Ехография на коремни органи бр. 100,00 лв.
ZU87160A Рентгенография на нос бр. 30,00 лв.
ZU88240A Рентгенография симетрична лицева на двете ръце бр. 50,00 лв.
ZU88271B Рентгенография на колянна става с натоварване бр. 50,00 лв.
ZU88281D Рентгенография на стъпало и пръсти с натоварване бр. 50,00 лв.
ZZ0000L КТ - Контрастна материя и консумативи за апликация над 120 кг. бр. 300,00 лв.
ZU8897B ЯМР на шиен сегмент бр. 600,00 лв.
ZU8897C ЯМР на гръден сегмент бр. 600,00 лв.
ZU8897D ЯМР на лумбален сегмент /поясен/ бр. 600,00 лв.
ZU0000E ЯМР контраст и консумативи за апликация до 120 кг. бр. 200,00 лв.
ZU0000F ЯМР контраст и консумативи за апликация над 120 кг. бр. 400,00 лв.
ZU8897G ЯМР на ТБС бр. 600,00 лв.
ZU8897H ЯМР на хипофиза бр. 600,00 лв.
ZU8897I ЯМР на колянна става бр. 600,00 лв.
ZU8897J ЯМР на лакетна става бр. 600,00 лв.
ZU8897K ЯМР на раменна става бр. 600,00 лв.
ZU8897L ЯМР на гривнена става бр. 600,00 лв.
ZU8897M ЯМР на глезенна става