Урология

За отделението:
Отделението по урология извършва високоспециализирана диагностична и оперативна дейност на заболявания на бъбреците, уретерите, пикочния мехур, простатата, пениса и тестисите. Оборудвано е с хирургична апаратура от последно поколение за прилагане на най-щадящите и прецизни миниинвазивни оперативни техники. Интраоперативното ехографско и рентгенографско мониториране се прилага рутинно при индикации.

Екипът от лекари е с голям клиничен и научноизследователски опит, натрупан във водещи клиники в страната и чужбина. Всички лекари са ангажирани с научноизследователска дейност, извършва се и преподавателска дейност.

Дейности:
Лечение и диагностика на злокачествени заболявания (карцином) на:
– простатата
– бъбреците
– пикочния мехур
– тестисите
– пениса
– уретера.
Рутинно се прилага конвенционалната и лапароскопската хирургия на простата и бъбреците, високотехнологична роботизирана Da Vinci хирургия. Извършват се миниинвазивна лазерна и биполярна хирургии при тумори на пикочния мехур.

Лечение и диагностика на доброкачествена простатна хиперплазия – ДПХ (доброкачествено уголемяване на простатата)
Въведени са най-съвременните методи за лечение на ДПХ – последно поколение лазерна и плазмена резекция на простатата.

Лечение и диагностика на бъбречнокаменна болест
В Отделението по урология се прилагат съвременни методи за диагностика и лечение на бъбречнокаменна болест и конкременти, локализирани в уретера и пикочния мехур. Лечението се осъществява благодарение на последно поколение Холмиум лазер и единствената по рода си ултразвукова система Trilogy, позволяваща разбиване на всякакъв вид конкременти. Екстракорпорална литотрипсия (извънтелесно разрушаване на камъни в пикочо-отделителната система) се прилага с помощта на последен модел апарат Dornie.

Лечение и диагностика на детски урологични заболявания
Лечение и диагностика на хипоспадии, крипторхизъм (задържане на тестисите в коремната кухина), реконструктивни операции на пенис, диагностика на вродени малформации при деца, както и реконструктивни операции на долните пикочни пътища.