Отделение по урология

За отделението:
Отделението по урология извършва високоспециализирана диагностична и оперативна дейност на заболявания на бъбреците, уретерите, пикочния мехур, простатата, пениса и тестисите. Оборудвано е с хирургична апаратура от последно поколение за прилагане на най-щадящите и прецизни миниинвазивни оперативни техники. Интраоперативното ехографско и рентгенографско мониториране се прилага рутинно при индикации.

Екипът от лекари е с голям клиничен и научноизследователски опит, натрупан във водещи клиники в страната и чужбина. Всички лекари са ангажирани с научноизследователска дейност, извършва се и преподавателска дейност.

Дейности:
Лечение и диагностика на злокачествени заболявания
– карцином на простатата,
– карцином на бъбреците
– карцином на пикочния мехур
– карцином на тестисите
– карцином на пениса
– карцином на уретера
Рутинно се прилага конвенционалната и лапароскопската хирургия на простата и бъбреците. Въвежда се и роботизираната Da Vinci хирургия. Извършва се миниинвазивна лазерна и биполярна хирургия при тумори на пикочния мехур.

Лечение и диагностика на доброкачествена простатна хипероплазия – ДПХ (доброкачествено уголемяване на простатата)
Въведени са най-съвременни методи за лечение на ДПХ – последно поколение лазерна и плазмена резекция на простатата

Лечение и диагностика на бъбречнокаменна болест
В Отделението по урология се прилагат съвременни методи за диагностика и лечение на бъбречнокаменна болест и конкременти, локализирани в уретера и пикочния мехур. Лечението се осъществява благдартение на последно поколение Холмиум лазер и единствената по рода си ултразвукова система Trilogy, позволяваща разбиване на всякакъв вид конкременти. Екстракорпорална литотрипсия (извънтелесно разрушаване на камъни в пикочо-отделителната система) се прилага с помощта на последен модел апарат Dornie.

Лечение и диагностика на детски урологични заболявания
Лечение и диагностика на хипоспадии, крипторхизъм (задържане на тестисите в коремната кухина), реконструктивни операции на пенис, диагностика на вродени малформации при деца, както и реконструктивни операции на долните пикочни пътища.