Неврохирургия

За отделението:
Неврохирургичното отделение разполага с 2 високотехнологични операционни зали, оборудвани с най-модерна апаратура за неврохирургична оперативна дейност, някои от които нямат аналог в страната (уникален напълно роботизиран цифров микроскоп на фирмата Synaptive, Канада, последно поколение електронен операционен микроскоп на фирмата  ZEISS, Германия, и невроендоскопски системи за мозъчна и гръбначна хирургия на фирмите Aesculap и Joimax, Германия, 2-Д/3-Д система за навигирано интраоперативно образно водене в спиналната неврохирургия Surgivisio), както и ултразвуков аспиратор CUSA, С-рамо, високоскоростен електро-дрил Elan 4 на фирмата Aesculap за костни процедури и др. Операционните зали са снабдени както с общ неврохирургичен инструментариум за краниална мозъчна и гръбначно-мозъчна неврохирургия, операционни маси и мозъчни фиксатори, така и със специализирани сетове за минимално-инвазивно извършване на операции при мозъчни и гръбначно-мозъчни тумори и съдова патология, детска неврохирургия, шийни, гръдни и поясни дискови хернии, стеноза и други дегенеративни заболявания, чисто ендоскопска хирургия на черепната основа, транссфеноидални достъпи при хипофизни и параселарни тумори.

Легловата база на отделението обхваща 20 стационарни легла за пациентите с неврохирургични заболявания, разположено на 5-ия етаж на болницата, както и амбулаторен кабинет в приемното отделение. Стационарът е обзаведен според най-съвременните санитарно-хигиенни изисквания с централна климатизация и санитарни възли (баня/тоалетна) във всяка болнична стая и възможности за индивидуална телефонна връзка и телевизия. Осигурен е постоянен мониторинг на предоперативното и следоперативно състояние на пациентите от страна на компетентен персонал от лекари специалисти по неврохирургия с експертиза във всички сфери на съвременната неврохирургична практика, както от опитен екип от специалисти по медицински грижи.

Дейности:
В отделението се извършва лечение на максимално широк спектър от неврохирургични заболявания като първични мозъчни и хипофизни тумори и вторични тумори (метастази), съдовомозъчна неврохирургия, функционална (болкови синдроми, краниални ризопатии като напр. тригеминална невралгия и лицев хемиспазъм, окципитална невралгия и пр.) и детска неврохирургия, хирургия на посттравматични и онкологични усложнения като вътрешна хидроцефалия, ликворея, подостри и хронични субдурални кръвни колекции,  спинална неврохирургия (болкови синдроми, шийни, гръдни и поясни дискови хернии, дегенеративна стеноза на лумбалния канал, различни видове сколиози и листези на прешлените формиращи гръбначния стълб, остеопоротични и патологични/онкологични гръбначни фрактури), хирургия на травматични увреждания на периферните нерви и др.