Анестезиология и интензивно лечение

Отделението осигурява 24-часова специализирана, консултативна, стационарна, планова и спешна медицинска дейност. Специалистите извършват преданестезиологични консултации, консултации за подготовка на пациентите за операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия, провеждат лечение на пациенти в критично състояние.

В отделението се превеждат тежко болни пациенти или изискващи интензивни грижи в следоперативно състояние.