Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин- общ
 8. Билирубин- директен
 9. Холестерол
 10. HDL- холестерол
 11. LDL- холестерол
 12. VDL холестерол
 13. Триглицериди
 14. Асат/ got
 15. Алат/ gpt
 16. Гама – глутамил трансфераза- ggt
 17. Алкална фосфатаза
 18. LDH
 19. Креатин киназа
 20. Алфа- амилаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити- микроскопски
 4. Морфология на еритроцити- микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Протромбиново време/ inr
 3. Аактивирано парциално тромбопластиново време
 4. Фибриноген

Електролити и олигоелементи

 1. Общ калций
 2. Магнезий
 3. Неорганичен фосфат
 4. Желязо
 5. ТЖСК

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT3
 3. FT4
 4. anti-TPO/ МАТ
 5. anti-Tg/ ТАТ/

Полови хормони

 1. Пролактин

Туморни  маркери

 1. Total PSA

Маркери на възпалението

 1. CRP

Вирусология и серология

 1. Хеликобактер пилори от кръв
 2. WASS
 3. HBsAg
 4. Anti-HCV
 5. HIV

Изследване на урината

 1. Химическо изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.

График на националната кампания