‘Kalp ve Beyin’de 30 defibrilasyon ile genç bir adam klinik ölümden kurtarıldı

 In Haber

Miyokard enfarktüsü belirtileri gösteren 46 yaşındaki bir erkek, acil olarak bir gecede ‘Kalp ve Beyin’e kabul edildi ve Dr. Halit Çoban ve Dr. Martin Koreykov tarafından görüldü. Hasta daha acil servisteyken klinik ölüme girmiştir. Hemen bir resüsitasyon ekibi oluşturuldu.

“Hemen 30’dan fazla defibrilasyon ve bir buçuk saat boyunca kalp masajı da dahil olmak üzere tam resüsitasyon önlemlerine başladık. Geçici bir kalp pili yerleştirdik,” diyor resüsitasyon doktoru Dr. Nestor Petrov. Hayati bulguları stabilize ettikten sonra, girişimsel kardiyolog Dr. Kamelia Krasteva’nın ekibi ventilatör ile acil koronarografi gerçekleştirdi ve iki stent yerleştirdi.

Yoğun bakım ünitesinde ve kardiyoloji kliniğinde bir hafta süren tedavinin ardından hasta kalp pompası fonksiyonu korunmuş olarak ve hiçbir şikâyeti olmadan taburcu edildi.

İskemik kalp hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılan modern yöntemlere rağmen, akut koroner sendromdan kaynaklanan ölüm oranı, esas olarak hastaların semptomları ihmal etmesi ve tıbbi yardıma geç başvurması nedeniyle yüksek kalmaya devam etmektedir. Akut miyokard enfarktüsü hastaları genç yaşta da etkileyebilir, bu nedenle önleme ve zamanında tıbbi bakım özellikle önemlidir.

Recent Posts
ULUSAL TELEFON:
0700 911 99