‘Kalp ve Beyin’ Plevne’den beyin cerrahları, yenilikçi tedavileriyle kronik ağrıları olan hastaların hayatlarını dolu dolu yaşamalarına yardımcı oluyor

 In Haber

Hastane kendisini ülkedeki ilk ve ana ağrı tedavi merkezlerinden biri olarak kabul ettirdi

Plevne’deki yüksek teknolojili Kalp ve Beyin Hastanesi’nin nöroşirürji kliniğinde ilk kez kronik omurga ağrısını etkileyen bir cihazın implantasyonu gerçekleştirildi. Bu yenilikçi yöntem, uzun süredir omurga ağrısı çeken hastalara sürekli ilaç tedavisi ve yan etkileri olmadan normal yaşama şansı veriyor.

“Kronik ağrı tedavisinde devrim niteliğinde bir kategorinin, yani omurilik uyarım cihazlarının implantasyonunun temelini attığımız için mutluyum. Bu, omurga ve ekstremiteleri etkileyen ve çoğunlukla bir dizi cerrahi müdahale veya omurga travmasından sonra ortaya çıkan kronik nöropatik ağrı için mümkün olan en yenilikçi ve en ileri tedavi yöntemidir” Doç. Dimitry Kharitonov, klinik müdürü.

Yöntemin uygulanması için öncü gösterge, bu tür bir tedaviye duyulan ihtiyaç ve doktorun müdahalenin belirli bir hastaya uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirdiği zorunlu test stimülasyonunun sonuçlarıdır.

“Kronik ağrıya karşı bir cihazın implantasyonu, omurilik kılıflarına kalıcı elektrotların yerleştirilmesidir. Bu elektrotlar bir deri altı nabız jeneratörüne bağlanır ve elektrik uyarıları bunlar aracılığıyla omuriliğe iletilir. Bu, hastalık uyarılarının beyne iletilmesini kesintiye uğratır. Omurilik uyarımının, SpinalCordStimulation, “ağrı için kalp pili” olarak adlandırılmasının tesadüf olmadığını belirten Doç. Kharitonov.

‘Kalp ve Beyin’ Plevne’de kronik ağrılara karşı ilk cihaz 7 omurga ameliyatı geçiren bir hastaya yerleştirildi. Cihazın implantasyonundan sonra hasta ağrısız bir yaşam sürmektedir. Tek sınırlama, elektrotları epidural boşluğa sabit bir şekilde yerleştirmek için orta derecede fiziksel eforun önerildiği ilk 4 ila 5 hafta içindir.

“Bu yenilikçi tedavinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte hastanemiz ülkedeki ilk ve en önemli ağrı yönetimi merkezlerinden biri haline geldi. Bu yöntem, tıbbın ve yeni teknolojilerin gelişiminin, kendi sağlığından sorumlu olan herkesin tatmin edici bir yaşam tarzı sürmesine nasıl olanak sağladığının son derece açık bir göstergesidir. Gelişmiş dünyada, cihazların implantasyonu yaygın ancak aynı zamanda maliyetli bir tedavidir. Ülkemizde tüm sigortalı hastalar için tamamen ücretsiz olmasından mutluluk duyuyoruz” diye ekliyor Kalp ve Beyin uzmanları.

Recent Posts
ULUSAL TELEFON:
0700 911 99