Bulgaristan’da kardiyovasküler ölümlerin azaltılmasına önemli katkıları olan Bulgar Kalp Enstitüsü hastaneleri advertorial icon

 In Haber

Bulgaristan Kardiyoloji Enstitüsü (BCI), 16 yılı aşkın bir süredir yüksek düzeyde uzmanlaşmış tıbbi bakıma erişimi iyileştirmekte ve özellikle kardiyovasküler hastalıklar ve kazalardan kaynaklanan ölümleri azaltmak için gece gündüz çalışmaktadır. Bulgar vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşam sürelerini uzatmak enstitünün öncelikli görevi olmaya devam etmektedir.

“Hastane Endeksi “nde yayınlanan NHIF verilerine göre, 2022 yılında BKI’nin Burgaz, Varna, Pleven, Veliko Tarnovo, Shumen ve Yambol’daki yedi kardiyoloji kliniğinde akut miyokard enfarktüsü, kararsız angina pektoris, kronik koroner arter hastalığı ve kardiyak aritmiler gibi kardiyovasküler hastalıkların tedavisi için 8373 girişimsel prosedür gerçekleştirilmiştir. BCI kliniklerinde 2022 yılında tedavi edilen hastalar, Bulgaristan’da bu tanıları alan tüm hastaların %20’sini temsil etmektedir. Veriler, BCI’nın ülke genelinde kardiyovasküler hastalık hastalarının tedavisindeki lider konumunu teyit etmektedir.

Tedavi edilen 8373 hastanın 1460’ı akut miyokard enfarktüsü geçirmiştir. Hayatı tehdit eden bu ciddi hastalık için kaydedilen hastane içi ölüm oranı %5,5’tir (81 ölüm) ve ülkede girişimsel kardiyolojinin muazzam gelişiminin başladığı 2007 öncesi döneme kıyasla ölüm oranında neredeyse üç kat azalma olduğunu göstermektedir. NHIS istatistikleri, son yıllarda ülkede miyokard enfarktüsünden kaynaklanan ölüm oranlarının önemli ölçüde azaldığını doğrulamaktadır. Enstitünün kardiyoloji hastanelerinde elde edilen klinik sonuçlar, AB’de nüfus düzeyinde en iyi sonuçlarla karşılaştırılabilir düzeydedir. BCI’nın tıp biliminin gelişimine katkısı da yurt içinde ve yurt dışında evrensel olarak kabul görmektedir.

BCI, Bulgaristan’da akut miyokard enfarktüsü tedavisinden elde edilen sağlık sonuçlarını hastaların erişebileceği ortamlarda yayınlayan tek hastane yapısıdır. Ekiplerimizin profesyonelliğine ve hastanın tedavisine, elde edilen sonuçlar ve kazanılan güvenden daha tarafsız ve doğru bir referans olamaz.

Recent Posts
ULUSAL TELEFON:
0700 911 99