д-р Стефан Абаджиевспециалист кардиология

Д-р Стефан Абаджиев завършва медицина в МУ Плевен през 1986 г.
Специалности: Вътрешни болести 1995 г., Кардиология 1999 г., Обществено здраве и здравен мениджмънт 2005 г.
Сертификати за Ехо-кардиография – експертно ниво, Абдоминална ехография, Неинвазивна кардиология.
Преди присъединяване си към екипа на УМБАЛ Сърце и Мозък е работил в МБАЛ гр. Елена, МБАЛ гр. Гулянци, Национална Кардиологична Болница гр. София и МБАЛ гр. Ловеч като специализант, ординатор, специалист и Началник отделение.
Ползва немски, английски и руски език.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.