д-р Соня Джурова-Стойневаспециалист кардиология

Д-р Соня Джурова-Стойнева – завършва медицина в Тракийски Университет Стара Загора през 2001 г. Придобива степен магистър по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ през 2010 г., а през 2015 г. – специалност по кардиология. Притежава сертификати за ехокардиография, Холтер-ЕКГ, стрес тест. Има участия с постери на Националните конгреси по кардиология, участва като главен изследовател в клинични проучвания, както и авторски публикации в медицински списания. Член е на Дружеството на кардиолозите и Дружеството по интервенционална кардиология.

До май 2017 г. е работила в СБАЛК Ямбол, а от юни 2017 г. е началник „Интензивен сектор“ в СБАЛК Мадара – Шумен.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.