д-р Светлозара Моканова-Яневаспециалист анестезиология и интензивно лечение

Д-р Светлозара Моканова-Янева – завършва медицина в МУ Варна през 1988 г. През 2001г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. Работила е в МБАЛ Шумен АД , ОАРИЛ като анестезиолог и реаниматор.

От началото на 2016 г. работи и  в СБАЛК Мадара – Шумен.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.