д-р Милена Златановаспециалист кардиология

Д-р Милена Златанова – завършва МУ Варна като магистър-лекар. Придобива професионална квалификация по ехокардиография – експертно  ниво, трансторакална ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, стрес-ЕхоКГ. Има призната специалност по кардиология.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.