д-р Красимир Кръстевспециалист анестезиология и интензивно лечение

Д-р Красимир Кръстев – завършва медицина в МУ-Варна през 1972 г. През 1981 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ . Преминава през обучителен курс на тема „Анестезия и реанимация в кардиологията”.  Работил е като старши лекар-анестезиолог и реаниматор в ОАИЛ – МБАЛ Шумен. Има множество участия в проучвания и конференции.

От 2013 г. работи в СБАЛК Мадара.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.