д-р Даниел Василковспециалист кардиология

Д-р Даниел Василков завършва медицина в МУ Плевен 2012г. Стартира специализацията си по кардиология в СБАЛ по кардиология Варна. Работил в СБАЛ по кардиология „Мадара“ в отделение по интервенционална кардиология под ръководството на Д-р Ян Хорак. В продължение на 6 месеца продължава практиката си във МБАЛ Варна. Към ВМА придобива специалност Кардиология през 2019 г. Там координатор по тъканни трансплантации.Към настоящия момент е част от екипа по кардиология към екипа на МБАЛ сърце и мозък Бургас. Професионалните му интереси са насочени към сферата на инвазивната кардиология, електрофизиология и ехокардиография.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.