д-р Владимир Корновскиспециалист кардиохирургия

Д-р Владимир Корновски завършва медицина в Медицински университет – Варна.
Има защитени специалности по „Хирургия“ и „Кардиохирургия“. Медицинската си кариера започва като хирург в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна през 2003 г.
От 2005 г. в Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна. От 2003 г. е асистент към Катедрата по хирургични болести на МУ-Варна и от 2018 г. към
Катедрата по сърдечносъдова хирургия и ангиология. Придобива образователна и научна степен „Доктор“.
Владее френски и английски език. Участва в обучителни програми в Германия, Франция, Белгия и Англия.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.