д-р Бойко Кузмановспециалист кардиология

Д-р Бойко Кузманов – завършва медицина в МУ Плевен през 2002 г. До 2007 г. работи в клиника по Пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ Плевен и в СО гр. Гулянци.  Придобива специалност по кардиология през 2013 г. в МУ Плевен, а през 2015 г. – сертификат за интервенционална кардиология.

Работи в СБАЛ по кардиология Плевен от 2007 г.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.