д-р Андрей Андреевспециалист кардиохирургия

Д-р Андрей Андреев през 2012 завършва висшето си образование в “Медицински университет“ Пловдив с отличие. Специализира сърдечна хирургия в отделението по кардио и торакална хирургия в Университетската болница “Хадаса“ в Йерусалим, Израел при проф. Оз Шапира. През 2017 г. Заминава за Университетската болница в Милано – “Сан Рафаел” по покана на един от иноваторите в областта на митралната реконструкция – проф. Алфиери, където завършва интензивен курс под негово ръководство. След края на специализацията си остава в „Хадаса“ и придобива допълнителна квалификация с насоченост – “Миокардна реваскуларизация”. Професионалните му интереси включват: коронарна реваскуларизация на биещо сърце, вродени сърдечни малоформации, аортно-клапно протезиране.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.