Διαγνωστικα και εξετασεις

Υψηλα εξειδικευμενες εξετασεις

 1. Ορμόνες – TSH, FT4
 2. Κατασκευαστές όγκων – PSA
 3. Ανοσολογικές εξετάσεις – Τροπινίνη Ι, Φεριτίνη, Νατριουρητικό πεπτίδιο (NT-proBNP)
 4. Ανάλυση αερίων αίματος – pCO2, O2, pH και 10 ακόμη δείκτες
 5. Γαλακτικό αίμα
 6. Ορολογικές εξετάσεις – HBsAg, HCV, HIV, Σύφιλη – γρήγορες εξετάσεις
 7. Γλυκόζη αίματος

Βιοχημικες (ορος/πλασματος και υγρα)

 1. Γλυκόζηαίματος
 2. Χοληστερίνη
 3. HDL-χοληστερόλη
 4. LDL-χοληστερόλη
 5. Τριγλυκερίδια
 6. Ουρία
 7. Κρεατινίνη
 8. Ουρικόοξύ
 9. Ολικήπρωτεΐνη
 10. Λευκωματίνη
 11. SGOT
 12. SGPT
 13. GGT
 14. LDH
 15. Λιπάση
 16. Κινάσηκρεατίνης
 17. ΚινάσηκρεατίνηςMB
 18. Φωσφατάση
 19. Ολικήχολερυθρίνη
 20. Άμεσηχολερυθρίνη
 21. Άλφααμυλάση
 22. Ασβέστιο
 23. Μαγνήσιο
 24. Φωσφόρος
 25. Κ,Νa,Cl
 26. Σίδηρος
 27. Συνολικήικανότηταδέσμευσηςσιδήρου(TIBC)
 28. CRP
 29. Ολικήπρωτεΐνησταούρα

Δοκιμες πηξης

 1. Διεθνές κανονικοποιημένο σιτηρέσιο (INR)
 2. Ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)
 3. Ινωδογόνου
 4. Χρόνος αιμορραγίας
 5. Χρόνος προθρομβίνης (PT)
 6. D-διμερές

Εξετασεις ουρων

 1. Χημικές δοκιμές
 2. Ιζήματα ούρων με μικροσκόπιο
 3. Βιοχημική δοκιμή: ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, ιόντα, πρωτεΐνη, κάθαρση κρεατινίνης
 4. Μικρολευκωματίνη

Αιματολογικες

 1. Ίζημα
 2. Ομάδες αίματος
 3. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 4. Διαφορική εξέταση αίματος
 5. Γενική αίματος (αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, λευκοκύτταρα, θρομβοκύτταρα, MCV, MCH, MCHC, Gran, MID, Ly)