XXVII Национална конференция по неврохирургия в Плевен, УМБАЛ Сърце и Мозък активно участва с три доклада и постер

 In Новини

На 13.10 в Хотел Балкан София се проведе ХХVII Националната конференция по неврохирургия. Ръководителят на отделението по неврохирургия в УМБАЛ Сърце и Мозък Плевен д-р Славомир Кондов изнесе три доклада и представи постер, за дейността на клиниката. Бяха отбелязани отличните резултати, постигнати при 4  пациенти, оперирани с интраоперативен магнитен резонанс. На конференцията участваха още Д-р Костадинов, Д-р Ангелова, Д-р Тунов и др.

Recent Posts

Leave a Comment

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.