Ново издание на Български Кардиологичен Институт „Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение“

 In Новини

Монографията „Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение“ е първата с такова заглавие на български език. За първи път подробно се разглежда анатомия на базалните цистерни и значението на мозъчните вени за хирургичните достъпи. Въведени са съвременните класификации за определяне на артериалното кръвоснабдяване. Материалът е авторски и е базиран на дисекции на мозъци, заснети с дигитална камера и опит от оперативното лечение на над 200 мозъчни аневризми. Използвани са и схеми от чужди незаменими автори. Ръководството е предназначено за студенти по медицина, специализанти по неврохирургия, неврология и анатомия, както и лекари, занимаващи си с интервенционална, ендовазална неврология и образна диагностика.

автор: д-р Славомир Кондов, Началник отделение по неврохирургия на МБАЛ Сърце и Мозък
под редакцията на проф. Николай Райнов

Recent Posts

Leave a Comment

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.