Предстояща научна конференция „Високотехнологична неврохирургия“

 In Новини

Научна конференция „Високотехнологична неврохирургия“

гр. Плевен, 28 септември 2018

 

08.00-08.30 Регистрация

Откриване
8.30-9.00 проф. Тони Веков, проф. Николай Райнов, д-р Славомир Кондов

Интраоперативна образна диагностика и минимално инвазивни методи
Модератор проф. Николай Райнов

09.00-09.45   How useful is the BrainLab CT BrainSuite in daily   neurosurgical work – the Augsburg experience/ Колко полезен е интраоперативния компютърен томограф BrainLab CT в ежедневната неврохирургична работа – опитът в Аугсбург, prof. Volkmar Heidecke

10.00-10.45   Интраоперативна образна диагностика и невронавигация в съвременната неврохирургия, проф. Николай Райнов

11.00-11.45   Ултразвукова интраоперативна диагностика в краниалната неврохирургия, д-р Славомир Кондов

12.00-12.45   Минимално-инвазивна спинална неврохирургия, д-р Димитър Харитонов

13.00-14.00 Обяд за всички участници

Нови технологии
Модератор: д-р Славомир Кондов

14.00-14.30   Ендоскопски техники в краниалната неврохирургия, проф. Николай Райнов

14.30-15.00   Модерни технологии в съдовата неврохирургия, д-р Славомир Кондов

15.00-15.30   Интраоперативен електрофизиологичен мониторинг, д-р Емил Маринчев

15.30-16.00 Закриване на конференцията и отпътуване

Recent Posts

Leave a Comment

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.