Нови високи отличия за лекарите от Сърце и Мозък, проф. Николай Райнов и д-р Славомир Кондов получиха медицински Оскар за иновации в медицината за дейността на Клиниката по неврохирургия, проф. Владимир Данов стана Доктор на годината

 In Новини

Това е най-модерно оборудваната клиника, разполагаща с невронавигациона технология, която включва интраоперативен ядрено магнитен резонанс, микроскоп и ултразвук. Тя предоставя на неврохирурзите „мониторинг, подобен на GPS“ за мозъка и представлява най-високият в момента световeн стандарт за неврохирургична технология. „Интраоперативният ЯМР помага на нашия неврохирургичен екип за максимализиране на резекцията на анормални мозъчни тъкани по възможно най-безопасен начин“, каза проф. Николай Райнов, немски неврохирург от български произход, който прилага новата технология в Плевен и е участвал в развитието на интраоперативния ЯМР през последните 20 години в Съединените щати, Великобритания и Германия. Той въвежда и прилага новата технология в МБАЛ „Сърце и Мозък” в Плевен за първи път в България.

Понастоящем с такава апаратура са оборудвани не повече от 15% от всички неврохирургични клиники в Германия и САЩ. Тази апаратура, заедно с извънредно опитните и квалифицирани медицински екипи, посветени на науката и животоспасяването превръщат „Сърце и Мозък” в уникална болница за България и Европа.

Медицинският директор и началник на клиника по кардиохирургия във високотехнологична университетска болница “Сърце и Мозък” – Плевен, проф. Владимир Данов, също германски кардиохирург, завърнал се в родината, е един от номинираните за приза „Доктор на годината”.

Още като студент въвежда за първи път в България метода на Доналд Росс (Национален сърдечен център – Лондон) за обработка и консервиране на аортен хомографт от трупни донори, който в последствие го модифицира. За тази разработка е отличен с I-ви награди в областта на национални конкурси, както е призната и за рационализация. До момента е създал над 12 правоспособни специалисти в областта на кардиохирургията практикуващи в България и в Германия. Бил е научен ръководител на: 2 дипломни работи на студенти за придобиване на степен магистратура по “Здравен мениджмънт“ и “Здравни грижи“, на 3-ма успешно защитили докторанта, а в момента ръководи дисертациите на 2-ма докторанта.
Автор е на: над 80 международни и в България публикувани научни статии, три монографии и 6 учебника. Член е на Немската и Българската асоциации по сърдечно-съдова и торакална хирургия, както и на редакционните колегии на научни списания.
Републикански консултант е по кардиохирургия.

Ето малко повече информация за двете категории:

Медицински Иновации
Ще бъде присъдена на лекар, медицински екип, болница, клиника с доказана далновидност и подход за решаване на здравните проблеми и подобряване на медицинските постиженията чрез въвеждане на иновативни клинични решения в полза на здравето на пациента.
Критерии за оценка – Разработва новаторски решения за предоставяне на грижите за пациентите в резултат на по-добър достъп , качество, непрекъснатост на грижите, резултати от пациенти.

Доктор на годината
Присъжда се на лекар, който последователно постига високи стандарти в практиката на медицината и е признат за модел за подражание от неговите колеги.
Критерии за оценка – Клинични умения, ръководство,сътрудничество, Клинични иновации.

Целият репортаж тук.

Recent Posts

Leave a Comment

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.