Клиника по съдова хирургия

Клиниката предоставя всички съвременни възможности за хирургични интервенции и лечение на съдови заболявания:

 • Оперативно лечение на аневризми на аортата и разширения на периферни съдове.
 • Комплексно лечение и профилактика на мозъчно-съдова болест.
 • Оперативно лечение на оклузии на периферни кръвоносни съдове.
 • Комплексно лечение на спешни съдови заболявания, включително емболии, тромбози, руптури и др.
 • Хирургично лечение на разширени вени и венозни тромбози, лазерна аблация, минимално инвазивни ендоваскуларни процедури (Venablock) и склерозация на вени.
 • Комплексно лечение на съдово-свързани туморни и малформации като хемангиоми, вродени аномалии на съдовете, фистули, анатомично притискане на кръвоносни съдове.
 • Минимално инвазивни процедури, включително дилатация и стентиране на каротидни и периферни кръвоносни съдове.
 • Емболизация на кръвоносни съдове, свързана със заболявания и състояния като мозъчна. аневризма, артерио-венозни малформации, каротидна кавернозна фистула и различни тумори.
 • Неоангиогенеза със стволови клетки.
 • Хирургично лечение на диабетно стъпало.
 • Изграждане на постоянен достъп за хемозиализа и порт-а-кат за химиотерапия.
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.