Клиника по съдова хирургия

Клиниката предоставя всички съвременни възможности за хирургични интервенции и лечение на съдови заболявания:

 • Оперативно лечение на аневризми на аортата и разширения на периферни съдове.
 • Комплексно обслужване и профилактика на мозъчно- съдова болест.
 • Оперативно лечение на оклузии на периферни кръвоносни съдове.
 • Комплексно лечение на спешни съдови заболявания, включително емболии, тромбози, руптури и др.
 • Операции при политравматизъм на крайници /едновременни лезии на съдове, нерви, мускули и кости/.
 • Хирургично лечение на разширени вени и венозни тромбози / комбинация от лазерна аблация, склерозация, отворена хирургия и микровенектомии и Venablock техники/.
 • Ендоваскуларно лечение на постфлебитен синдром /аспирация, ангиопластика и стентиране на каво-илиачен сегмент/.
 • Комплексно лечение на съдово – свързани туморни малформации като хемангиоми, вродени аномалии на съдовете, фистули, анатомично притискане на кръвоносни съдове.
 • Минимално инвазивни процедури /безкръвни/, включително дилатация и стентиране на каротидни и периферни кръвоносни съдове и аневризми на коремна аорта /EVAR техники/.
 • Емболизация на кръвоносни съдове, свързана със заболявания и състояние като мозъчна аневризма, артерио-венозни малформации, каротидна кавернозна фистула и различни тумори /съвместни процедури със специалисти по инвазивна кардиология/.
 • Неоангиогенеза със стволови клетки /създаване на нови съдове при невъзможност за други хирургични интервенции/.
 • Ранна превенция /ендоваскуларни дилатации на тибиални съдове/ и хирургични лечение на диабетно стъпало.
 • Съвременно лечение на труднозарастващи рани от съдов произход чрез вакуум аспирация.
 • Изграждане на постоянен достъп за хемозиализа и порт-а-кат за химиотерапия.

Клиниката разполага с 9 броя специалисти по съдова хирургия с дългогодишен професионален стаж в областта на съдовата хирургия , повече от 30 години /средно/, при което са извършени над 10 000 оперативни интервенции.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.