Отделение по нервни болести

В отделението по нервни болести се извършват най-съвременни клинични, електрофизиологични и образни изследвания като:

 • Неврологични диагностични процедури;
 • Рентгеново изследване на гръбначен стълб;
 • КТ на главен мозък и гръбначен мозък;
 • КТ с ангиография на мозъчни съдове;
 • ЯМР на главен и гръбначен мозък – нативно и с контраст;
 • ЕЕГ – електроенцефалография;
 • ЕМГ – елекромиография;
 • Соматосензорни евокирани потенциали;
 • Моторни евокирани потенциали;
 • Доплерова сонография;
 • Диагностика на ликвора.

В кратки срокове се извършва точна диагностика и се предлагат варианти на съвременно лечение на пациента, посредством набор от процедури като:

 • Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчни нерви ЧМН, на нервни коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни синдроми;
 • Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния стълб;
 • Диагностика и лечение на мултиплена склероза;
 • Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични припадъци;
 • Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми;
 • Диагностика и лечение на паркинсонова болест;
 • Подготовка на пациентите, нуждаещи се от неврохирургична операция.
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.