Отделение по нервни болести

В отделението по нервни болести се извършват най-съвременни клинични, електрофизиологични и образни изследвания като:

 • Неврологични диагностични процедури;
 • Рентгеново изследване на гръбначен стълб;
 • КТ и ЯМР (нативно и с контраст) на главен мозък и гръбначен мозък;
 • КТ с ангиография на мозъчни съдове;
 • ЕЕГ – електроенцефалография;
 • ЕМГ – елекромиография;
 • Соматосензорни и моторни евокирани потенциали;
 • Зрителни евокирани потенциали;
 • Слухови евокирани потенциали;
 • Транскраниална магнитна стимулация (rTMS);
 • Директна токова стимулация (tDCS);
 • Квантитативна/количествена ЕЕГ;
 • Неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация;
 • Доплерова сонография;

В кратки срокове се извършва точна диагностика и се предлагат варианти на съвременно лечение на пациента, посредством набор от процедури като:

 • Диагностика на ликвора;
 • Диагностика и лечение на мозъчни инсулти;
 • Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми;
 • Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък;
 • Диагностика и лечение на мултиплена склероза;
 • Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи;
 • Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми;
 • Диагностика и лечение на паркинсонова болест;
 • Диагносика и лечение на гранични състояния между неврологията и психиатрията;
 • Модерна високотехнологична неврорехабилитация с използване на всички видове транскраниална магнитна стимулация и директна токова стимулация;
 • Физиотерапевтични процедури – ултразвук, магнит и електростимулация;
 • Класическа акупунктура;
 • Електроакупунктура;
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

За безплатна скринингова кампания "Живот след COVID-19":
02 4026 406
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.