Отделение по неинвазивна диагностика

Осигурява изпълнението на всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията, чрез които лекарят добива представа за функцията и структурата на сърцето. Наборът на процедури варира от преслушване на сърдечните тонове и измерване на кръвното налягане до високотехнични изследвания като електрокардиограма (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ) и велотест (натоварване на сърцето с велоергометър).