Отделение по неинвазивна диагностика

Осигурява изпълнението на всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията, чрез които лекарят добива представа за функцията и структурата на сърцето. Наборът на процедури варира от преслушване на сърдечните тонове и измерване на кръвното налягане до високотехнични изследвания като електрокардиограма (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ) и велотест (натоварване на сърцето с велоергометър).

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.