Отделение по интензивно кардиологично лечение

Отделението приема пациенти с болести на сърдечносъдовата система, които се намират в критично състояние и изискват непрекъснат 24 часов контрол.

Осъществява се диагностика, лечение и контрол на острите форми на сърдечносъдовите заболявания чрез мониториране на хемодинамичните показатели, медикаментозна терапия, имплантиране на временен кардиостимулатор, механична циркулаторна подкрепа.

Контролират се и пациентите, при които предстои или току-що е поставен електрокардиостимулатор, имплантируем кардиовертер-дефибрилатор или ресинхронизираща система. Там се наблюдават и лекуват пациенти с остра недостатъчност, включително и радиогенен шок, при част от които се налага и механична вентилация.

  • д-р Милчо Манчев
    д-р Милчо Манчев специалист кардиология
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.