Отделение по интензивно кардиологично лечение

Отделението приема пациенти с болести на сърдечносъдовата система, които се намират в критично състояние и изискват непрекъснат 24-часов контрол.

Осъществява се диагностика, лечение и контрол на острите форми на сърдечносъдовите заболявания чрез мониториране на хемодинамичните показатели, медикаментозна терапия, имплантиране на временен кардиостимулатор и механична циркулаторна подкрепа.

Контролират се и пациентите, при които предстои или току-що е поставен електрокардиостимулатор, имплантируем кардиовертер-дефибрилатор или ресинхронизираща система. Там се наблюдават и лекуват пациенти с остра недостатъчност, включително и радиогенен шок, при част от които се налага и механична вентилация.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

За безплатна скринингова кампания "Живот след COVID-19":
02 4026 406
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.