Отделение по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация

В отделението се поставят електрокардиостимулатори (пейсмейкъри) и се извършват инвазивни процедури с цел диагностика или лечение, както на спешни, така и на планови пациенти. Процедурите се извършват чрез инвазивен венозен или артериален достъп в катетеризационна лаборатория, която е оборудвана с най-високотехнологичната апаратура от областта на кардиологията.

 • Инвазивна диагностика на пациенти с исхемична болест на сърцето
 • Функционална и анатомична оценка на коронарните артерии – FFR, iFR, IVUS
 • Интервенционално лечение на пациенти със стабилна ангина пекторис
 • Интервенционално лечение на пациенти с хронични коронарни оклузии (СТО) посредством антеграден и ретрограден достъп
 • Интервенционално лечение на пациенти с остър инфаркт на миокарда по спешност ( 24/7)
 • Инвазивна диагностика на пациенти с клапни заболявания и кардиомиопатии
 • Дясна сърдечна катетеризация и хемодинамична оценка на пациенти с пулмонална артериална хипертония
 • Септална аблация при пациенти с обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
 • Интервенционално лечение на пациенти с аортни клапни пороци – балонна валвулопластика, TAVI
 • Инвазивна диагностика и лечение при пациенти с екстракардиална атеросклероза – каротидна, ренална и с друга локализация
 • Интервенционално лечение при остра белодробна тромбоемболия
 • Ендоваскуларно лечение на аортна аневризма или дисекация – EVAR, TEVAR
 • Лечение на проводни нарушения на сърцето чрез имплантиране на временен или постоянен пейсмейкър
 • Лечение при пациенти със сърдечна недостатъчност чрез ресинхронизиращи устройства (CRT, CRT-D)
 • Първична и вторична профилактика на внезапна сърдечна смърт чрез имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD)