Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

Отделението осигурява 24 часова специализирана, консултативна, стационарна, планова и спешна медицинска дейност. Специалистите извършват преданестезиологични консултации, консултации за подготовка на пациентите за операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия, провеждат лечение на пациенти в критично състояние. В отделението се превеждат тежкоболни пациенти или такива, които излизат от операция и изискват интензивни грижи.

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.