Отделение за интензивно кардиохирургично лечение

Отделението разполага с отлично подготвен екип от анестезиолози, висококвалифицирани медицински сестри и рехабилитатори. Осигурява интензивно лечение на пациенти след кардиохирургично лечение. Дейността е свързана със следоперативна механична вентилация, медикаментозна терапия, механична циркулаторна подкрепа, лечение на бъбречна недостатъчност чрез непрекъсната или интермитентна хемодиафилтрация или диализа, оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене.