Акушерство и гинекология

В клиниката по акушерство и гинекология работят утвърдени специалисти с профилирана насоченост в областта на гинекологията, акушерството и репродуктивната медицина. На разположение на клиниката са модерни операционни зали, оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум за извършване на пълния обем гинекологични операции. Фокусът на клиниката е върху ендоскопската хирургия с минимално инвазивна интервенция. Включени са зали за реанимация и възстановяване от анестезия, високотехнологичен сектор за образна диагностика и други специализирани помещения, свързани с подсигуряването на оперативната дейност. Клиниката разполага с модерно оборудван амбулаторен кабинет: 113, където се извършват консултативни, контролни и профилактични прегледи.

На разположение на нашите пациенти е стационар с 15 легла, комфортно обзаведен и оборудван в помощ на възстановителния процес. Организацията на работа осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително на медицинска помощ при спешни състояния.

Всички пациенти имат достъп до най-модерната апаратура и инструментариум, в това число високотехнологично оборудване за целите на минимално инвазивната гинекологична хирургия и оперативна гинекология и получава лечение в съответствие с най-добрите европейска и световна  медицинска практика. Лечебното заведение работи в партньорство със световните лидери в производството на медицинска апаратура.