Отделение по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация

В отделението се поставят електрокардиостимулатори (пейсмейкъри) и се извършват инвазивни процедури с цел диагностика или лечение, както на спешни, така и на планови пациенти. Процедурите се извършват чрез инвазивен венозен или артериален достъп в катетеризационна лаборатория, която е оборудвана с най-високотехнологичната апаратура от областта на кардиологията.