Медицински дейности

Кардиологичен кабинет

 • Измерване на сърдечните тонове
 • Измерване на кръвното налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • 24-часов Холтер на сърдечна честота

Пулмологичен кабинет

 • Спирометрия – / Функционално изследване на дишането/
 • Разчитане на снимки

УНГ кабинет

 • Аудиометрия
 • Отстраняване на церумен /промивка на уши/

Кабинет по кожно-венерически болести

 • Електрокоагулация на кожни придатъци
 • Криотерапия
 • Криомасаж
 • Дерматоскопия

Офталмологичен кабинет

 • Авторефрактометрия
 • Биомикроскопия
 • Фундоскопия /изследване на очни дъна/
 • Тонометрия – контактна

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

 • Измерване на еднократна кръвна захар с глюкомер

Кабинет по ортопедия и травматология

 • Вътреставни инжекции
 • Сваляне на конци
 • Превръзки
 • Разчитане на снимки
 • Сваляне на гипсова имобилизация

Урологичен кабинет

 • Ехография на бъбреци,пикочен мехур,простатна жлеза и тестиси.
 • Измерване на остатъчна урина.
 • Изследване на PSA

Акушеро-гинекологичен кабинет

 • Проследяване на бременността
 • Ехография
 • Колпоскопия
 • Фетално мониториране на тонове
 • Ехография на млечни жлези

Ехографски кабинет

 • Ехография на коремни органи
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехография на простатна жлеза
 • Ехография на млечни жлези