Лекари специалисти

д-р Даниела Генова /кардиолог/

Завършва МУ през 1985 г., придобива специалност „Вътрешни болести” през 1992 г. и специалност „Кардиология” през 1997 г., както и завършва допълнително обучение по „Добра клинична практика” от 1998 г., 2000 г., 2002 г., 2004-2006 г.
Член на Българското кардиологично дружество.
1986г-1989г. работи като участъков лекар в Градска поликлиника гр. Пазарджик, 1989-2009 г. работи в V МБАЛ София, а от 2009 г. е част от екипа на МЦ „Европейска кардиология”.

д-р Елка Орешарска /кардиолог/

Завършва медицина в МА София, придобита специалност по „Вътрешни болести” от 1991 г., придобита специалност „Кардиология” от 1999 г., Доклад на 7-ми Национален конгрес по Кардиология/ колектив през 2000 г., придобито Свидетелство за правоспособност по ЕхоКГ – фундаментално ниво от 2006 г.
Член на Дружеството на кардиолозите.
Владее руски език.
1984-1987 г. работи като лекар във Вътрешно отделение на Окръжна болница гр. Кюстендил, 1988-1990 г. е лекар в „Звено за бърза и неотложна медицинска помощ” в 23-та поликлиника София, 1990-1996 г. е участъков терапевт в 23-та поликлиника – гр. София, 1996-2000 г. работи като кардиолог в 12-та поликлиника София, 2000-2001 г. е член на работна група по кардиология към НЗОК за изработване препоръки за добра медицинска практика, 2000 г. и сл. е член на редакционния съвет на списание „Академия кардиология”, 2000-2002 г. работи като кардиолог в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат гр. София, 2002-2008 г. е каридолог в „Дженерали-Закрила Медико-детнален център” ЕООД, от 2009 г. е водещ кардиолог в МЦ „Европейска кардиология”.

д-р Радка Александрова д.м. /пулмолог/

Завършва медицина през 1974 г., придобива докторска степен през 1982 г., специалонст „Пневмология и фтизиатрия” през 1992 г., удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения през 2006г. и сертификат за извършено обучение за презентазия на медикаменти през 2008 г.
Владее френски и английски език.
1974-1977 г. работи като завеждащ СЗС, 1977-1980 г. е ординатор МА НИПФ, 1983-1990 г.- лекар-ординатор към ЦСКА „Септемврийско знаме”, 1990-1991 г. работи като лекар и преподавател в Армейска спортна школа, 1991-1996 г. е ординатор-член СТЕЛК, 1996-2008 г. е завеждащ „Пулмологично отделение” в „Областен диспансер по белодробни болести” София, от 2009 г. постъпва в МЦ „Европейска кардиология” като изпълнителен директор.

д-р Петър Павлов /УНГ/

д-р Диана Димитрова /дерматолог/

д-р Рени Йовчева /офталмолог/

д-р Борис Антонов д.м. /ортопед/

д-р Александър Тимев д.м. /уролог/

д-р Алае-Еддин Зауи /акушер-гинеколог/

д-р Яница Янкова д.м. /акушер-гинеколог/

д-р Юлия Лозева /ехографист/

д-р Евгения Мазнева /невролог/

д-р Мария Петришка /невролог/

д-р Рале Палавеев /гастроентеролог/

д-р Светлана Енчева /клиничен лекар/

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.