Медицински дейности

Кардиологичен кабинет

 • Електрокардиограма с разчитане
 • Оценка на хемодинамични показатели
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания
 • Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със сърдечно-съдови заболявания
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Сърдечно-съдов тест с натоварване (Велотест )
 • Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)

Офталмологичен кабинет

 • Авторефрактометрия
 • Биомикроскопия
 • Фундоскопия /изследване на очни дъна/
 • Тонометрия – контактна
 • Корекция на зрение

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

 • Обучение на болен с ендокринно заболяване
 • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
 • Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със захарен диабет
 • Ехографско изследване на щитовидна жлеза

Неврологичен кабинет

 • Снемане на анамнеза и неврологичен статус
 • Обучение на болни с неврологични заболявания
 • Оценка на потребностите от рехабилитация

Ехографски кабинет

 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)