Медицинските центрове от групата на Български Кардиологичен Институт предлагат доболнична медицинска помощ в различни области на медицината. Нашите висококвалифицирани лекари с дългогодишен опит и утвърдена практика работят с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания. Стремежът ни е да предоставяме медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки пациент, обърнал се за помощ към нас.

Центровете ни имат сключен договор с НЗОК, обслужват се частни пациенти и пациенти на доброволни здравнозастрахователни дружества. В медицинските центрове има и клинични лаборатории, които извършват различни видове изследвания.

За нашите лекари пациентът е най-важен: провеждаме внимателни изследвания на възникналите оплаквания, проследяваме причините, довели до тях, обръщаме персонално внимание на всеки пациент, за да гарантираме безкомпромисно качество на медицинската услуга.

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.

График на националната кампания